Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                              • ••• • ,„:„.„. •                               - .;
                                                                                                                                   •           •
                                                                                        emo ı em er'gagr men                         sur orun
                                                       'Ekren


                                                                                      Mod ddğmesi

                                                                                      Mod seçiçisini arzu edilen moda ayarlayın. 

                                                              ■                               MI: Sahne nrıodu (T 29)
izleme                                                                                          Iç rrrekan parıilenl veya gece memz?ralan gibi farklı konular veya 
                          17      le                                                           çekim kosullan için hazırlanmış onbeş "şahne'derı birini seçln ve 
                                                                                             bırakın ınakineniz gerisirıl yapsın. Sadece arka plan saGi kaydechan 
              113-        15ıl175.12{1{.17 12:00-     .1                                                    ve çalan ses kaydı ayrıca seçilebIlir.
              15-              9999.JPGQı.     -2
                                                                                      Ö; Oto rrıod (T 10*                               it; Film moda (rA 19)

                                                                                      Ayariarın go.guolluOkınunFilm kaydrader. Beş filmmakina tarafından kontrol 
              14-                                                                                                               Eleatioğinden bkini soçin- 
              13 -                                                                       edildiği   buSit bir "bak ve çak'            9im 
              12-
                            U.ıı39!?]9•:39.9
                                                                                      ÇOMU Düğme

                                                                                      Çoidu dırı§me Ifiatm (iffi 24}, seli tirner             26), rnakro. yahut ÇAIIrn           27)
          TT                                                                           ve mıeme telafisi            28) rnodiarı ni ve fonksiyonlarını çalışın rmasmın 

                                                                                      yanı sıra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek Için de kuilanıfabik.


                                                                                      Tam Ekran Izlorne

ii Dahili bellek göstergesi              17 10     ResimMC4L4                    77 ''
                                                                                           Önceki re,$:111 
EN Pir seviye gösEergeşi                1e      K.ElOk resim                   .47                              görüntüler (11! 22). 
EiSe6 düzeyli g5stergesl .... 45, 54, 58               k~a.işaı Eki                   ,83                               1 veya Ak)

11   Sesli not Lort rahbari._            4-8      Eaşlu siparişi işareti             ..73 

    Sesli not dinleme rehberi..._ ...... , 48           PiklOrirri işareti             66.89                                                                   Sonraki resmi grıKentüler 

    Etkin poz numarası 1 toplam poz                Dosya numarası ve                                                                                  (NI 223,
    nuınams0                    22   112  Film gr5siargesi                 54                                                                 (. veya V)
    tim uzunluğu_ ..... _..,....          54
    D-Llgnıtng isaralf               45       Hardin lanriL                  12
    Film lzferna gaşlonfittşl.._.._. .....     51       kayden zamanı                  12                          MOnüler Arasında Gozinme
    Sesli not işaret                48                                                                                                 En~ yukarı hareket ettirlr 
                                                                                                                   t---- (A},
                                                                                         Ormakl menüye dünün 
                                                                                         veya imleol sola FıEe`eket --.e)       .(-'            Alt rnöni..r.jrrı er.or, irrila4 sağa hareket
                                                                                         etır 4).                                ettırir veya seçim yapar (ili 
                                                                                         frnleci aşağı hareket ettirir            fi         Seçim yapın.

                                                                                         eir).

                                                                                         1Qtapgi.i.da, in-rıael aşağı, yukarı, sola ve sağa hareket ettirmek veya seçim yapmak

                                                              7                           için kullanılan çoklu ılOğrna seçenekler' Jik..                ve ► ile beliMmekledir
                                                                                    8

                                                                                                                                                        J