Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Teknik özellikler
' FulaprEd makinesi ve GEırrıntıülerne Oniinlerl	
(CIPA)'şin fuinğral makinar.i Pif
ıkrrıfr ölüm alandailianna dleXBrllr, 23 'C (22,7e C) ~Ima; bar	
zagnm
ayarlı. hor Iki çekimi:le bir traş potıamEisı.nosh moda	
Normai{3n72)] olanak
ayadıdır.
Pil örnrıl çakirn ara' ıklannia ye zaman rnemnr;ı1ar9nin mınıukiarına ve ğğrüntiiıonen 
rosimlero bağlı Olarak doğisobilır.
Birtikto yerlion pilior salona &Immo kukla' rnr 191riçlk
Dek 112.voşi PV-13
1aklaşı3z 135.5 24 17 x 63mm{5.3x6.7 x 2.6 -INÇ) 
(proleblyunEar nario)
Yaklaşık 30 g 1.1 oz)
•	
OCF: Design Rule for Damara Filo System (DCF), difital fotoğraf 
ma kinolonndo kullanılan ve farklı marka makinelor arasında uyumu
sağlayan bir standarttir.
•	
DPOF: Dighl Print Order Format resimlerin bellek kartirba kaydedilen
baskı siparilorindon basılmasını sağlayan bir endüstri standartıdır.
•	
Exlf verslyonu 2.2:. Bu makine, foioğrarlarla birlikte kaydedilen bilgilerin 
resimler Exif uyumlu yazicilarcia çıktı alınırken °Olma' renk n5predf.rksiyisnu 
Içsin kullanılan bir Standart olan Fxif Wx01-ıgıngeable Image File Format for 
Dlgllaa Stili Cameras) versiyon 2,21 destekler.
•	
PletBrIdgw« Fotoğrafların makineyi bilgisayara bağlarnadan doğrudan 
yazicidar• basılmasını sağlayan, dijital fotoğraf makinesi ve yazısı 
andüsirlierinin ortaklaşa geH#Irxlitji bkr standerttir,
•	
imageLink irrıageLink standardı, dijital fotoğraf makinesi ile çekilen 
l'es-lınierin, doğrudan ve bilgisayar kullanmadan bir ev yazımı aracılığıyla 
bas ı imasın ı sağlar_
Makine tek Ruşia resim baskısı için herhangi bir irnagelink-uyurrılu yazıcıya 
doğrudan bağ lanabiiir.
JelloN I!W~I6i
125
121
Teknik t5ıegikler
Nikon tıu kitapçı kis yar ElabılEcek hatalardan sorumlu de jlldır. Bu EırılnEm OkiinGmG re 
Cıncadan haber verilmal~ dErğkskirilErbilir.