Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                  Sahne Modlan                 Sahne Modıan                                                         Panorama için çekim (T 35)
 Q Kornia
                                                         Makine çerçevenin merkezindeki konuyu netler. En iyi sonuçları almak için 
 Metin veya beyaz zemin üzerindeki çizimler veya karivEzri 
                                                         sehpa kullanın.
 gibi basılı malzemeden tennizfuMirallarçoklIrneeini azığler.

 • P.1:akIne ekrantn merkezindeki konuyu netler.
 • Kısa mesafede nerleştirmek için rnakro yakrrı çekim                             1 Sahne modunda          Panorama assist]

  nbodunu dE 27) kullanın.                                             seçeneğini seçmek için çoklu düğmede A         • 11 ~arama asslât 

 • Renkli mehil ve çizimler 9ok iyi gödinmeyablilr.                                 veya seçeneklefine ve sonra düğmesine             VeluereccrdIng 
                                                                                         jr linAge outde
            ~ki       kıaıxditol                                  basın.

                                                           • rfr. işareti, panoraena yörwnü belirtmek Iç rı seri olarak 
1 Diğer ayarla:-                                                     görünr.ır (bu, resimlerin seriiendirlime y5nCidür), (L4Lul F x

                                                           • çokılı cliCiğrnerlin       tilki kin, ''Çalciu 
 ıj Ters ışık
                                                             Doğma^ bı5idnıdne bakın (. 8).
 lık151r portre konutunun arkasından geldiğinde ve özellikJwi 
 ve rielaylen göıgelerken kullanın. Gölgeleri 'doidurmak"                            2 istenen pan yönünü seçmek için A. V, 41 

 (a5,dınlatrnak) için otomatik. olarak flaş yapar.                                  veya 1110. seçeneMerne ve 131. chiğmesine 

 • Makine ekranın merkezindeki konuyu                                        basın,

                                                           • Resimierin komple panorarrıada nasıl 

                                                             birleştirlleoeğini seçip; sağ ,a,), sol (1), yukarı -( 
   I      6   Kartal:1 11111 Kapalı       o'   I mi   oto'
                         I ii                                  veya 3541

1 diğer ayar1ar seciishoir.                                              • Panorarna ya6rr Aimno  .b.a.5Abn y6.r 410 9«.ıihlleırk, 

                                                             ve t?) tuşuna lıasddıginde beyan döner.
  Pancrama asIst1 (T 36)
                                                           • Ilk resim çeklirriedon onca, flaş modu di 24), setfiirner O! 26j., makro yakın 

                                                             çekim modu (T 27) ve pözlarna (elafısi (T 28) eyarlanabillr.

                                                           • Yön el dffirnesine basarak tekrar se9ilebilir.
                                                         3 İlk resmi çekin.

                                                           = Ik resim ekranon 1:ıgte birinde görüntüıanir.

 Daha sonra PictureProject'de tek bir panOrerna alarak birlestireoeğInLz bir seri 

 fotoğraf çekerken kullanın.
         Ü           kaParı          P 11"—-3tof


1 Diğer ayerier
                                                         4 ikinci feeml çekin.

                                                             Bir sonraki resmi clüzeoleyln, bOyleco Ilk 

                                                             resmin üzerine birıcilme yapılır.

                                                           • Sahneyi tamarrilarnak için yeterli sayıda 

                                                             resim çekendsı kadar tekfar edin_

                                           35