Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Temel Makine Ayarlan: Ayar MenCısiri                                                                   Temel Makine Ayeri ar ı; Ayar thienCısti
 13 Hepsini sıfiria                                                     Ayar menüsü

 Bu seçenek aşağıdaki ayarları varsayılan değerlere                                             Se~                  ~yılan değer

geri döndürül:                                                        Manüler MI 92                        Metin

                                                               Hızlı başlangıç (III 93                   Açık

                                                               Açılış ekran' (Z 93)                   AnImasyon


                                                               %ok] Info (FoloğrarellOsi) de $7)             Ceo NO

  ılır menü                                                         Flarialdşk M917)                       3

        Sevmek                Varsayılan defter                           Tadil baskısı (il ^                    Kapalı
                                                                            ...                ___      .____
 flaş modu (59 24)                      Oto                               Sarsıntı aZatt[GI 4190                   Açık
 SeffbıtImer (li 2$)                    Kapalı                              AF =lel Iffil.rL,)                     ems,      .   ..

 lilakr0 yakın çekim (INI V)                Kapalı                              i:EWIrina şeel 11 101)                   Afyk

 Pozlama ıleısfni (IT 2S)                   13                               Deklanş45r sesi (Iffl idi)                 Açık

 Scene mode                                                         Ses (M 101)                   7417:r r n ,Ni — — ..
                                                                                       __             .._
        Seçenek                Varsayılan değer                            Oto kapalı MI 101) _                30 en. (30 saniye)
                                                                                         ....._._..---

 $/Plina rnQi1.1                    FOrtrait (Porke)                           Uyku modu Mi 101)                      AO 


                                                               Oto ak1aınm (if 1103)                    +VA
Tek tuışla podre

        Seç rıek               Varsayılan değer                           DI erlerl
                                                                                                        J
 Porılre efekti. fi! 40)                  Normal                                     Seişenek               Vart,13yibrı değer

                                                               Sayfa boyutu (i 70, 71)                 Varsayilan_
 Movie menu (Film menüsü)

        Seçenek                Varsayılan değer                           • [ReS0t] Seçoneıjin in seçilmesi ayni zamanda etkin dosya numarasını (M 

 Film Daçarıeklari (TE 51)               Küçük boyut 3213                            108) bellekten siler, Numaralandrrma mevcut alan en düşük nurnaradan 
                                                                devam edecek-lir N umaf aland ırmayı "000/' olarak sıfı riarn2k için, [Reset] 
 OlıntlAlula MOde                     Sifıg Iki AF
                                                                saQeneğini saçrnerlan önce tfırn resimleri gllLn (IM 88).

  kim menüsü                                                        ▪ Diğer tüm ayarrar, [Date] (tarih) alı 94l, [Data counted (Tarih sayacı) (M 
k        60ÇEIRĞh         ı      VarSayllaa değir                               [Larıgunge] (Dil) (T 103). [11813] ve [Intel-facia] (Arabirim menüsündaki 

 Rel/Iitın modu (Ml M                  llormal(31372)                             [Video model (Video modu) (M 103), ve [Bari:eri Type] (Prl ligi) (M 106), 

 i3Elnfı~ln lEl rail                     Oto                                [Welcome screen] (Açılış ekran') man sfındaki (M 93) [Select an image] 
                                                                (Bir reeirn seç) ve [Willie nalande] (Beyaz ayarı) rnenüsrındeki (ffi 130) 
 öreıstill31)                       Single
                                                                [White bar. pruset] (On beyaz ayarı') bundan addan rı=
 BSS (En ¥1 çekim şeçjui) (r 82)              Kapalı

 Renk aeıçıenekleri (II 83)   —I           Standart Hınk

                                                                                                          f05