Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

  Hafi Mesajları                                                                                                        Sorun Giderrn


                                                                                                                Makinenin çalışmasında bir problem olduıgiunda, satıcınIza voya Nikon 
        Gge                      Sorun                     Ç üzfrn                                                      yetkilis 'ne basvurrnaıl2n 15n013 aşağıdaki genel sorunlar ristelno g6z2ıtın« 

   Ş                    miakin8 lreogeLirk uyuırJu           Makina irrtayirLInık                —                                       Daha fazla bilgi işin en sağ kolonda belirtilen Baylalara başvuran.
   Inkırface error             yazuya bağlı 'Iken               eyıurniu bir yazıcıya bağa 
                       çevredeki cğıer clhazler            ulı;k+ğunda diğer cih9zla/1                                                    Ekran. Ayarla r ve Güç Kaynağı
                       bağ lanrnişkır-                 kablo koneldfırüne 
                                               bağıarnaym_                                                                      Sorun                            Neden/Çözüm                        NI

                       Makine I maggrUrik               Makine IrnageLlnk                  -                                       Ekran boş                      ... Makina kapalı.                                  10
                       Uyumlu yaDıCıya bağlı              uyumlu yezıcıya bağlı'                                                                                 •  Pll boşa Irrus.                                  16
                       olduğunda bellek karlı             olduğunda bellek kEirklıng                                                                               •  Gık Lasanufu için siıgındby madu:                       11, 21
                      . kek 'Imiş VIBy41                ılekmaym 'derya                                                                                       dıAlanşCırıe yan m bolsi n.
                      1 çıka nirnrçtır.                 çikEırrneyln.                                                                                      •  Fbş lambası kırmızı yanıp s&Kliğilide.                      25
                                                                                                                                             rIaı prf ,ilıglno kader tekleyin.
  -  Daha faZi2 rehberlik veya bilgi için yazıcını.da birlikta wirrilen dak9marılara bakın.                                                                                            •  Makine ve bilglisayer USB kablosu                         153
                                                                                                                                             EirucıllıOlyla bağlan ir,
                                                                                                                                           •  Makina ye TV AN Lablasu erserliffiyle                       62
                                                                                                                                             bağlanır.

                                                                                                                Ekran zar akıe-ıwınf                 •  Ekran parlakliğını ayar/af_                            97
                                                                                                                                           •  Ekran kirli: Ekran' teml2leyin.                          110
                                                                                                                                           •  Ekran gU; Tasarrufu iı;:h kararlıkm.                       11
                                                                                                                                             Kumandakir kullanridığında ekran parktim

                                                                                                                Makine uyarmadark                  •  Pli zayll.                                    1B
                                                                                                                lqııı-Anıyor                     •  MsıkrıE 09 lasarrufa yapmak Işin crtornalk                    11,
                                                                                                                                             olarak kaparımkş obbilir.                             101
                                                                                                                                           •  NI soğuk_                                     110

                                                                                                                Format rnernory] (Bıiılldg larrnaduj         Pil zayıf_                                      18,,
                                                                                                                  INI11'ıall VSiprıu kularalarreor                                                    102

                                                                                                                Kaydın tarih ve zanaenr               •  Saat ayarlaamedan kaydedıkniw rçairrıler                     12
                                                                                                                ı~.1 clağil                       700.00.00DD 00:9•D" zaman tiarrgaşını akirşakkır, 
                                                                                                                                             ses kaydım na ise 'D1.01.2907 (1(1;00,'Şakilnds
                                                                                                                                             Tarih Billacaktır. Ayar mem:şi/4sta [0.aksj 
                                                                                                                                             seonağindun doğru tanh va zams» ayarlayrn.
                                                                                                                                           •  Daha dogru zamanlama için makinenin
                                                                                                                                             saatini düzenli alarak kontrnt edin va                      94
                                                                                                                                             gerfildrsa sirirlayın.

                                                                                                                Ekranda 19Jı4;bir göslerge yok            pholo irral için Mide irrkıl ili, t$41-ıew Frıfol                   97
                                                                                                                                           şeçaınegini seçip.

                                                                                                                [Data irnprIrrt] rnevaut değil            Makina saad ayarlanmamrş..                            12, 94

                                                                                                                'Daim Imprifild Itikıll olsa da           MI, Niz, mi,m, Sürekk veya HSS kullanılarak                    31. 34.
                                                                                                                resloıleıln üzerinde tarih              çekilen resimler veya filmle üzerındo tarih                    fi. 36.
                                                                                                                gEırrınrnGyar                    ğ45fünmez.                                    49. 81.
                                                                                                                                                                                      82


9                                                                                                                                                                                            117