Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Teknik Özellikler
Fotoprat makinesi ve Gbrfintrilerne Orrıleri Birliği (CIPAynin fotoğraf rriokinee'l Pil 
ömrücdçiim slandarlianna dayanır. 23 *C (22,78 'C) sıcaklık-ta; her şekknde zornrn
eyan, her iki çekimde 12dr nal?. pailarrıael,recArrı rnodu [15 Norrnaf(30721] olarak 
ayarlidır,
dil ömrü çekim aralıkkarma. ve zaman reeniilerinln uzuniuklanna ve seörüntilerıen 
reaimiere beğii olarak değişebilir, 
Birlikte verilen piller sadece deneme kullanımı içindir.
Dok Îiaveai PV-13
Yaklaşık 135,5 x 17 x 63. ffirn (5,3 x 6,7 ), 2,5 inç) 
(projeksiyonlar her19)
Yaklaşık 30 g 0.1 oz)
•	
DCF' Design Rule for Camera Filo System (DCF), dijital fotoğraf
makinellerinde kullandan ve farklı marka rna.kineler arasında uyumu 
sağlayan bir. staind
•	
DPOF; Digital 'Print Orda]. Format resimlerin bellek kadına kaydedilen 
baskı siparişlarinden basılmasını sağlayan bir endüstri standartıdır.
•	
Extf versiyonu 2,2: Bu makine, fotoğrallarla birlikte kaydedilen bilgilerin 
resimler Exif ılyliriliu yazı odanda çıktı alınırken optimal renk ıri5rıgodüksiyonu 
için kullanılan bir standart ulan Exif (Exchangeable I rnege Film Format for 
Digital Stiii Cameras) wersiyon 2,2'i destekler,
•	
PlctBridge: Fotoğrallarrn makineyi bilgisayara bağiamadan doğrudan 
yazıoidan basılmasını sağlayan, dijiltal fotoğraf makinesi ve yazıei 
endüştriierin in ortaklaşa geliştirdiği bir standartbır.
•	
Imagel-ink: ImageLink standardı, dıjital fotoğraf makinesi ile çekilen 
resimlerin, doğrudan ve bilgisayar kullanmadan bir ev yazıcısı aracılığıyla 
basılmasını sağlar.
Makine tek Luşla resim baskısı için herhangi bir imageLink-uyumlu yazıcıya 
doğrudan bağ lanabiiir.
J211,0N 51!'J)101
1.25
II Teknik özellikler
Nikon bu Wafiçıkta yer alabilecek hatalardan sorumlu değldrr. Ele 1:inürılin i9brillni:ımfı ve 
özellikleri önceden haber verilrneWzin