Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                   Sorun Giderme

Sorun Gklerme

                                                                                              Sorun                     NKferrıÇazürn                 ffi

        Sorun                      RedenfÇozum                                                 ReSirnler akla= için           1i101) laSin'ıdes daha fazlası akarım içM             55

ResJrnier çok parlak.           Pozlama telafisin■ ayarlayın.                                                   işerellenmiyar              OrsUarıemsz,ki4kıleri şkternıek öçirı
(a5ırı pazlerna}                                                                                                   Piellirt-ProWderrraın9Ig 012rril.5eçfirigı5r 15;in.

Flaş IAD. telomarik kırmızı        Çok nadir orgularda. kgm izi göz sabilfenıesı,          24,                               Aktanm işaret.' g •ı•Lınm.'...brar    Rfflirnı€1*Wırn için başka mociaidebreakine 183, 13'0 
göz ezatPrıaYya              kırmızı g•fızeleri etkilenmeyen alanlara de            3/,                                                    kullanıkıtok işetatienellş. Resimleri aklarim
ayarlandıgında beklailmedik                  şı    (ete) veya (dolgu Ilaç') 32, 39                                                        için COOLPIX L      kulLenerak işarellıayin.
senuçlar ortaya pkryor.          seçanedine ayarlayın ve lekıar deneyin. Kıfrnıcı                                         Resimler akianlarrnyet-              için [Moss stotage] seçiidiginde veya          -IS
                     göz azalkelazının bek tuşla porke,         «,                                                           bellek kartı kilitliyse, dahIli belLelden resim
                     rnıx/Jarı ı;lnwarsayılanayarvkluıjunu unutmayın.                                                              ektemiak için      kuıllanılarnaz- 

                                                                                                           PidurePrejocrile [Transfer] (Aklarret) 
                                                                                                           dügrnesini kullanarak NıS11151ell aktann

Playback                                                                                  Basıank veya aktErilacek         13BIlek kanında resim içermiyor. Balklık kalım 14, 15 

                                                                                      resimler görüntillenrrityer        deffişlairı. Resimleri dahili bellektan basmak 
        Sorun                      Neden/Çözüm                 111                                                    veya aklarrnak için ballak kaitınl «kalın,

Dosya izienerniyor            Dosya bilgisayar veya farklı marka makine           :  -                                Makine ile sayfa boyutu          PletBridge uyumlu yaarcılar igın        gnanwıekı 69, 7,0
                     ile debılirlimış veya yeniden adlandırılmış..                                           •  ile ot                durumlarda seyre boyutu ınaldneckan 
                                                                                                           eeglenıez
Remota zoom Yalaılang ıyıx       , Izleme zoornu, filimler, kikilk resimler veya         •  —                                                     • Yazıcı makine lerafı nden kı.illeinden sayfa 
                     320 x 240 alt nde kasicıi} resimIrr ila billide                                                                bavullarını desileklernecglnde.
                     kullanılamaz-                                    k                                            • Yazıcı ssefia ~turlu olomatik olanak 
Sea solu kaydeıçimiyor          Ses nsılları fili-niers Eklenemez.                54                                                      seçfiginde.
                                                                                                           Sayfa ebadını seçmek         yazıcıyı kullanın,


Kesim, D-fighting veya küçail.      8u upsironler filmler ve diğer enekirıelerfe          $4, 44
main ortsOnları              clusturermuş resimler le bklikle kullanriamaz. 
kullarıllamıyor              Xı95.1E1111, d-ligllıtingl V.13 küçük resimleri 
                     destekleyen resimler seyir_
                                                     -- -
Resimler televizyonda           • De5ru video modu eeçeı,                   •  1013
g ri;ıntCilenemtyor           r • Bellek kartı nde resim kısırrniyor. Bellek          14, 16

                      karbni degiskirin. Resimleri dahili bellek-ten
                      izlemek için bellek kadını çıkartin.

'Makine ba(;ılandıgınde          - Makine kapak.                          10

P'icluteProject 1:a.ş./ermiyor      • Pi boşairal.                          16
                     . US13kableau Mru şekilde bagianman.lış.             -66
 '                    • Uygun (USEIJ opsiyonu seVirriernIş.             In, Bı$
-                     • Makine blgisayar terefinden görülmi•Jyör,            —

                     • Bilgisayar otomatik 431aNık PiclureProliect 
                      yamilıtnint yı)kfemeya ayadenmernıehr.             -
                      Daha fazla bilgi için birlikte verilen 
                      Piç/ ureiPmsikei RefsTErns Kı;f9p9ığrne 

                      C DıVe) bakın.


                                                                                                                                                 121