Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                      Sahne Modian                   Sahne Modları  GOnbabrrn                        33                                rı. Yakın çekim


Günbatıımı ve gı:Endoğırnlanrıdakl derin renkleri korur_                                   Yakın mesafedeki çiçek., böcek vs diğer 14.0k °binleri 

• Makine akranın merk..ezlndeki konuyu neller.                                        fotoğraflar (T 27).


                                                               • G "ile çk:ınclüğöntle veya dijitall zoom etkin olduğunda 

                                                                 {mem göstergesi earıya döner), Makine 15 orn (5.9 irk.) 

                                                                 kadar yakın rneeefelerde

                                                               • DakJanşöre yarım hasılırken, makina nelleme elde 
             Kapalı       Kapalı          --WIStoT 
                                                                 edilone sra kwitlenene kadar eiirekli dayak netlayecaldir.


1 Diğer ayarlar                                                        • Su seçenek için rnakro yakrn çekim (T 27) kullanılabilir.
                                                               • Sehpa kullanırken sarsıntı azallıvır (1! 100) kupatın.

  Duskidawn (Akşam KaranlıVTen)             1115
                                 11~


Gündoğıamundan Eınoeki veya günbatırnından $0nrald zayıf 

doğal ı~ki renkleri korur.
- Makina sonsuza netler. Netlema Obstargesi (T 2D)                                      g"--Tin7---çaparı                         G-131.] Oto'

  deklartşOre yarım basild 'O'nda, hor zaman yeşil yanar;                                   diğer ayarlar seçilebi.lir. 

  buna rağmen ön plan nesneleri her zaman netienrniş 

  drneyabllir                                                        .111 Müze


         p.3—Kaptalı° 1_ _1 Kapalı       2 1   ü1   (Elif Kapalı                     Flaşiı 9ekirn lenf' yasak olduğu ılç mekanlarda (örneğin,             •
                                                               müzeler va Sanal gelıalleri)veya flaş kullanmak islerneffiiniz              1.5


 Diğer ayarlar %Olabilir.                                                   durumlarda

                                                               • tulaluirie ıskra-ıın merkorzindeld konuyu nelier,
£5 Gece manzara81
                                                               ▪ (855) dil 82) OIOI1  olarak ı çılır,

Yavaş anstantenelex güzel sıeçe manzaraları yarabnak                                     • Sarsıntı azaltıcıyı (T 100} kapatıp ve makinenin 

için kullanılır.                                                         Ziar9JIITIMPrlıP .5rılernak için al koza tutun.

• Makina sonsuza nener. NeUerna giıstergesl (fil 20)        ıf 
                                      11" '                        -f"--"4fi.'--1-"Captalı1         i tıpılii       Uf     r Kapalı
  deldnnOrl# yarım hasıldığırida, her zaman yeşil yanar: 

  buna rağmen bn plan nasnaleıi her zaman netionrrılş                                    1 NA...,     er."%hirdLir
                                                                       •      •

  oıenaya.nik
                                                                 Firowerks show (Mav-ailişek g.5sterisl)

 $    r$1            I  r Kapalı I fE      Ol    30   Kapalı 
                                                               Havalfişeklerin etkisini yöriintÜleyebılmak için yavaş 

1 Diğer ayarlar                                                        ~anlam:F kullanılır.

                                                                 Makina sonsuza natlar_ Nedeni göstergesi (11! 2D) 

                                                                 deklanşbre yenrn basıldığınde, her zaman yeşiE yanar; 

                                                               . buna rağmen ön olan nesneleri her zaman natlenrniş

                                                                 oimayabılir.w                                                                            Kapalı 0 kapalı             L.121.fCapala

                                                                 111 ile birlikte olan sahne rnıodian için. sohpa kullanımı öneniir. Sohpa


                                                                 kullanırken sarsıntı azaltıcı (1] 100) kapakın.
                                                33