Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Temel Makine Ayarlan Ayar Memeli                                           şwilıp Pi           Iki Nikon EN-M 1-[1  PhMH pi[


                                                                          {EN-MH1•B2)   Fil Tipi                                                    1514              PAH-71 pil ŞB1j ChaZIMdunenırı doğru pıl seviyesini gostemnewnı sagiUrriak                                AC adaptörü          EH-65A AC adısıpkde uetı (ffisturildığd gibi baglianin,


ıçin   16), etkin olarak kullamlan p4ere uyan tipi       470LFıx.;ı4i4.1-:ı                                1                 3

$12k10                               Idh.:Iın
 Alkalın {varsayılan uyar)   LR6 akalın 1311


                                                                          Er-1•6213 AC edeplık seti kullenriarnez.,
 COOLPIX (NİMH)         Nikon EN-MEI.' ar,i edllcbılır rekal-metal hıent pıl                 ■•••■•ernıve■wıeree■ı•mwm•■■■.


                71R.5 aksine' pıl


                 ■.■I■                                        Onaylı Bellek Kardan


 Lılyıoıı            FR61t91 kyurn pıl                                  Aşağıdaki kartlar lest edilmiş Ve COOLPIX    ile kullanım kil ormylerirmştir

                                                           5anOlsk      64 MB, i28 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 QeB1, 4 GBI• 2

                                                                    Hrgh-wıeled. 10-MWS karllen: 512 MB, 1 Ga. 2 GE11

                                                                    HIO-Şpeed,           ,1=1., 2 GBi

kigt Firmware Sürümü

                                                           Toehlb®      84 .MB,, 128 IİI13. 255 MiEl, 512 M. 1 GB, 2 .G81; 4 cRi, 2
Makinenin inavout firrrıware versiyanunu gostertr 
                              C.K.I.Plx: L12 Y.X ;                            FlIgtı•speed, 1.LI-MBlu kurtalan: 128. MB, 256 MB, 512 M. 1 Gi3                                                           Punusanic-    ,B.114113,1284.1B,2513 Mi3,5121.1B, 1 W2 GB1,4 091.2


                                                                    1-11143h-speeci.. lel•MIEl(s kurtulan. 256 MB

                             4                                             21D-MBİS Lirtlıarı: 512 11/41121, 1 GB, 2 QB1
                                    ~ciro


                                                            Bellek kart' kart okuyucu veya bffinzer Wr cihaz Ile kullanilacakse, Cihat öalrek 

                                                            kaılın in teknik ezsalericii desiskterneldr. Cihat bellek kartinwi teknik 4320likkıini 


                                                            deSteklamiyQ1133, pellek karlin ı rrıElkinBy43 takı n ve mu kineyı {ırünle tıılıkts verilen

                                                            1.11S8 kableuu uraerlığı-yla   bafflayarak nksirnlarl akiarın,
                                                           2
                                                              SDHC U3tUrrdU.


                                                           diğer kartlar henüz ieşt edilmemiştir. Yukandâki kartlar ile Ilgili' dana fazla 

                                                           detay Için, imalatı firmalara başvuirun.                     1• 
                                                                                                   p7N'

                                                                                                   z                                                                                                   k

                                           L