Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

'	
v •
•	
•
•	
•	
• • :


	
ı••• •A*.;;;,*:,	
•,kir	
,.•	
.	
•	
.
RPs
::•	
x. -•#x ..'M••	
ı
•	
.	
•
Adım 1 0 (Otomatik) Mediu nu Saçln ve Makinayi Açın
te (oto) Mıxlunda Göstergeler
J o Oto Çekim MOdundaki Mevcut Fonkslyonlar
kj (oto) roodu, rnaknı yakın çekim moda (ffil 27) ve pozlama telafisi	
28) urygulanabılr 
re flaş (11! 24) ve sarf-limer (1911 26) kullanılarak fotograf çakılabilir. Ö (oto) modurida
tuşuna besılması çekim mentisünü g&rünINer. Bu mani]_ resim madu {el 77). beyaz 
a.yannı (T 79) belirlemenin ve aiirakli çekim (111 81), l3SS (n iyi çekin treçizi). (11! H2} 
ve renk seçeneklerini (a3 83) kendi ISh8ğIrlibm veya çekim şartlarına uyacak şekilde 
ayariamanın §im_
la sarsıntı Azaltıcı
[On (Açık)] (varsayılan ayar) SErgicliğInde, [Sarsıntı azaltma] (Ell 1061), zoom uygulanarak 
veya yavaş anstantanelerde çekim yapıldığı nda genel olarak oluşan, makine .sarsıntısı 
olarak hafif el hareketi nedeniyle oluşan tıLliallkrıg ı et11 şekide di)zellınek içen kullaniistilir_ 
Sarsıntı amino' tim çaldm modiarında
Lahili tenek ğöstergesi
Resimler dahili berleğe kaydedllecektir. 
Bellek kartı takıldığında, nasirnIer bellek kartım 
kaydedilir ve dh görüntufenmez.
Çekim modu
Oto modunda ri görüntülerin'
ör
[ 12:
H
Resim modu
Resmi kullanmayı planiadığınız 
şekle göre aşağıdaki yedi 
seçenekten birini seçin. Varsayrian 
ayar s Normaldir (3,11372 x 2.38.4
rSareınti eZettıCı
Sarsıntı azaltıcı çekim şartinna göre 
ayarlanalillır.
Varsayılan ayar 1,1R (Agıkrdır,
İ	
t
Uzaklaşir	
Yoldayna
17
Makineyi hazirlayin
•	
Makineyi lier iki alinizle sıkıca tutun, parmaklannızı 
ve dier nesneleri makinenin objektifindan, 
ilairicıen ve AF-esist lambespridan uzak tutun.
•	
"Dikey" Aniericlirmecie resim çekedseri, rrtei;ineyi 
saat yönrırıder çevirin. böylece dahili fiaş ebieufin 
üzerinde yaranı'.
2 Resmi çerçevelendirin.
•	
Ana konuyu ekran merkezinin yakınında 
konumlandırarak feSITIİ çarçavelendirin.
Zoomun Kullanılması
Optik zoorrıu aktive etmek için zOoni düğrnelenni 
kullanın_
Uzaklaşmiak için W (1$1)&ğruesine basın. bijytece 
çerçevede Ortkien alan artar, veya T (c0 
düğmelerine basarak yakın leş in, böylece konu 
çerçevede daha büyük bir yer işgal eder.