Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

.1	
.
.	
•	
....	
'• ;• • .	
-:	
• . •	


....i;	
........:::::
a	
.
-----	
I., : -•
: •-•.:,......:::*:-.-5V7 - •,..
4::
2 ı . .•
.	
ı. .
.. •••■•,..	
'..,...
••	
•
..11.a.;;;:1......	
••.
.r...;k:•:;.•••■:•
ı.....	
,
d;	
.9%...ı
ı;....I. •	
j...kt, jit 1 ..k. l'i
.	
..	
.	
.
•....	
44.4.•
,t
f4 ..
.	
••I''.
'.,
•
 1..	
a	
•••.•
•	
NI 	
1 	
511	
'.''	
;I' I
..
.	
ı•'.
1	
•
.
••• : •••L /
'1:
.	
•
,	
•	
nı I•I
 •	
•
ı.
...	
ıı'	
ııı,..	
.•	
-,_	
• +

- -.,.?-•

•	
-.	
•	
;
..'
-•
•
Ekran Wrıta, Tarih ve Zamanın Ayarlanraeregi
Dalı?
ıi )	
•	
,:ıı
!-Pcnre !kne zens
■
111-11211-114.5[ 11435
5 Yerel saat cliiirninizi (al 96) bekleyin ve la) 
dırığmesIna basın,
•	
l[Date] (Tarih) marttl$Ci görüntitlenir..
6 Günü ([D]) düzenlemek için A veya V 
seçeneğine {gün, ay ve yıl sırası bazı 
bölgelerde değişebilir) ve sonra ilr• 
düğmesine basın,
7 Avı MI) düzenlemek icin A veya V 
dıüğmesine ve sonra. I düğnıesirıe basın,
8 Yılı el), saati ve -dakikayı düzenlemek
A veya r seçeneğine basın. Her dığeyi 
ayarladıktan sonra Pı• dıüğrnesine basın.
•	
f0] [TV'', va rrli yanıp sönecaktly,
9 Ay, gün ve yılın görüntüleneceği sıralamayı 
seçln ve I,B). düğrnesi ne basın,
•	
Ayarlar yapılır ve ekran gbutergesir elkin rnad kin, 
standart gbstargeye geri dnar.
1%-sımler fotoğraf rrıakınesının denılk belleğıne (yeldş 21 MB) veya sokulebılen 
Seoure Dı ıtal (BD) bellek kartlanna kaydedı kr (aynen sahlrrıaktadır) dr 107)
Makinenin içine bir bellek kartı takılmışsa, resimler otomatik olarak 
bellek kanında saklarim' ve sadece bellek kartna kaydedilen resim/0r
siligrehilly veya aktaniabillr. Resimleri dahili beigekte 
saklayablImek icin bellek kartın, cıkartur veya reşimıllerıf dahil; 
bellek/en fzfeyin, sPlln veya ektarm..
Mal ine?. kapatın ve bellek kartı slot kapağını
açan.
•	
nalltırk kffirirnı tairn~rı ~Int cdrarrrnıı.daırı
MCO ~Kinin kapalı aidıığondan emin ohm 
(guç lambası kapalı olmalıdır)
2 Bellek kadını 'lakin
•	
Ballak kanını yense °kırma kadar geslankiıilı gibi 
kaydınn
•	
Bellek kartı ulu! kallıaOlnı kapatır
Bellek ' artıran Tak ılması
Balk,kkarlının baş aşajı veya gerrıje dc*u Mkılmaei 
mekıneye veya bellek kartina zarar yerel:1.11hr 
Takeeken bellek kadının dogru vonde Ckuunclan
emin. oluıl
Tetrnınallet