Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                             Adım2 Resmi çergevalencllrin                    Adım 3 Netleyin ve ÇekinMakine maksimum yak' aşrıt?ı-rki ken (3x), T (q)clü§rneslne basıtrnas1 qtal                           Deklanş5re yarErn besin-
zoarnu tettkler. Konu 45c'ş kadar, toplamda ise 12x'e imdar yakinlaştinfir.                           ' Makine nellerne alanındaki konu üzerine rılWer 
                                                                  ve buna gaye pozlarnayı ayetler.


Ekran göstergesi etkin zoom aralığtni gösterir.

                                                                  Konu netlendiğinde, nettame göstergesi (8F0) 
               •   ı:Z~la       wıv4,5,                                   ye§kir«Maklrienellema yaparned ıffinda, ns.tierne 
                            -#0-111^                                   glE",staresi krrrnızr yanıp döner. KompozIsyonLJ 
W (Mi' T (R) düğmelerine      O pl ik zepm         Nitel zoorrı etkin                         değiştir'', Ve tekrar deneyimi.
basıftlığında zoom         (3x'a kadar)         olduğunda zoom                          • NOW ZCIOM alldnse, netlerne atârıı garünWılerrnez.

göstergesi 915rünlQierıir.                   gıi.isiergarsi senya. döner.                                                              2 1:1k.lanş6re sonuna kal:1W besin,

       Zoorn                                                        • Resim bellek kartına ve dahili bdlleğe 
Opiiı k zıxımun aksine, makinenin resim sensöründen gelen var' iglerrti dljital olarak. dkiltal                   kaydedllecekiir.

zoom ile gerçGkleştirir. Maksimum aptlk zoom kenumundali      İfilIEIT büyütLilerak biraz 
`grenli• bir mslm elde

   Sarsıntı Onlama Modu

Sarsıntı önleme. mutlu {T 35) kullarııklığında, [Samanlı azaltma]   100) va [[#sş] (en iyi 
11akrn..~. Q!. B2 nig l'e516T1İBT y arr atspcbliç üzepe, makhe sa rssııkışıri 1,11, ye, bVık!ffil&İ. 1-4L'Wıe Liarirs 

etldlerirıi azaltrnak için ElikinlErştirilir_ BSS etkin haltleykan, makine maksimum on çekim 
yapar, bunlar karşılaştırılır ma en 1-i0 resim ("ki yüksek seviyede detaya sahip olan resim) 
kaydedilir, Daha Kiksek bir duyarlılık saçi lir ve enatanta ne r.!11 (M) modunda olduğundan 
daha hızlı olacaktır.
                                                                AF-asist Lambası va Flaş
                                                              Kem" köti) şekida aydınlatilıyoma, deklgrıtyöra yarım bas' larak AF-asist iambeeı yartablıır 
                                                              yaya deldanOre tamamen basıierak flaş patlayabılit.


                                                              LJ Kayıt SıraSinda
                                                              Reslrnlrfr haydodilirken, konu göriınkülerbeceldr, ve I (dahili bellek laillanırdığinda veya 

                                                              il (bellek kartı lcullanadoinda) ilmnu yanıp sönenakrir. Bu kşareper Ornnti:Aerıirken, 
                                                              kapalmayin, pll yuvası kaper@ini ve bellek kan" Sio/ kapağını ağimayın, bellek kadını 

                                                              Pk=1.1Yrwirn, veya güç kayrk=ı0inı
                                                              Bu 10E- urumiarda aleldriCAn keslimeel veya benek kalın oıttanlIması yen kaybına neden 
                                                              olabilir veya makine veya karta zarar verebilir.