Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                                         q!...111  ık                Tamil. Işlemler/Yardım rrilanüsfinü 541inlınıl.Ci Isme           Ille   ak rt
 MENÜ düğmesi
                                                       Pil yuvası kapağını açın_

 [VIEW d Liğrnesi ne basıldıijında, seçilen Moda göre aşağıdaki men üle.r                   • Fillerin düşrnesini önlemek için makineyi baş aşağı 
 görü ritWenlr.                                                 tutun.

    Auto mode (Oto mod)     -4 Çekim menüsü (M 76)

 SCEI; Ssene mode         -4. Sahne menüsü (T 29)


    : Movie rnode (Film moda) -4 Flim menüsü (fill 49)

    Tek tuşla porire rrıodu   -4 Tek tuşla portre asinCke41 (11! 40)
                                                     2 Piileri takIn.
    Sarsıntl önleme Modu —› Sarsrntı önleme menüsü (ffl 3S)
                                                       • Failleri, sağda Osıerildigı gibi doğru olarak 'lakin.
    izleme moda          Izleme menüsü (1185)


 Avarlar mentisünü    91) sOrilnkril4=.inıek irşnr gir!, mwniiiarin üzerinde yer

 alan [Set upj (Ayariar) seçeneğin' seçip.          gir veya dana tarla.              Menü ?ki 
          rasni0 *sil olduğunda              veya daha               3 Pil yUVaSiı kapağını kapatın.
                                  faxia sayfa

                                  lçarlyarse

          Bir yaya dotho fazla              görüntErla 
          rnarbrı oğes1 olduğunda             ne.

          gbri.prıtureng.

                                                     Desteklenen Piller


                                                     Makin&de aşağıda belirtilen boyutta AA pil lar kullanılmalıdır.

Yardım Ekranları                                             • iki LR.6. alkalln pll (rirünle birlikte verilmektedir)

Seçilmiş öğelerin tanımların' gdruntülemsk için T (0) düğmesine basın.                  • iki FRWL91 lityurn pli

                                                     • Iki Nikon EN-MH1 şaıl edflebılir nikel-metal hidrit pil (aynca satılmaktadır).

                                                     • iki ZR6 oksirid pil                                                     Makinenin Açılması ve kapanması


                                                     Makineyi açmak için, açrna düğrnesine basın. Açık 
                                                                                 wırmı~~1111111111~.10:
                                                     lambası (yeşil) bir an için yanapak V6 ekran 

                                                     açboaktır.
A veya V segene'ffine basmak bir önçaid veya bir sonraki menü d.ğes.lni
                                                     Makineyi kapatmak Için, tekrar açma 1:Wğrnesine     0-0400f,
g5sterir. Ayarı uygulamak ;ıçin yardım okrarll OriintülenIrken diArnesine 
                                                     basın.                           4,11ıffli"dıli
basrn.a çekim rnedlıria geri d6nrne

Her bır menü 96rııiatulenırkıell (SıkS kaydı haraç), çladcırn moduna geri dearnek ıçin 

clekianşoru ba9in.