Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

./inda

‹nba:jrar çekin.
Tek bır panararnk 

toto§ı21"eldr edin
Fotoğraf çekme simgeteri hakkında açıklamalar

Durum simgeleri modu, özelliği ve fotoğraf makinesi durumunu gösterir.

Otomatik larnenlayıeınin Çekim
Fotoğraf boyutu                Poz tarama 
Flaş modu                   Tanh damgası
Odak modu                   ILWan fotoğraftsüre 

Fotoğraf maluneal               Saklama konumu 
modu      ia.r.44ku
                        ZOOM göstergesi


                        Otomatik odak denetimi- 

                        Beyaz ayan

Histogram                   Odak alanı


                        Pollama blçrimü 


                        Gbrüntil Sablıl.ayia
                        Zayıf plı


Diyalram                    ISO hızı 

Obtiaratör hızı                Flaş Değeri 


                        ~ama cıagerm

Fotoğraflarivideolar üzerinde çalışma

Fotoğraflarnivideoların incelenmesi

Fotoğrafların ızılvideolarınızı görüntalemek ve üzerlerinde çalışmak için Review (Inceleme) butorıuna basın 

İnceleme modundan çıkmak için Review (İnceleme) butonuna tekrar basın.


          inceleme  1. lıkeınewfincelem bıdenuna basın.

                 (Çdunak kin tekrar basın)

                2.0klara basarak rimeehi ve şoıerakıni oranı nin ıesdn-
               12 ve 1W9 en boy erinin/ila fretognflar LCIrnin

               larnamın ı d old Urrıl 41,
Fotoğrafın inceleme sırasında büyütiilmesi


 Ri=

  C.)
                 T 2x cx eııi.,ıtın


             4/›. Î   Fotognan dfOrr kntmbneı
  (I: (01:c) 1.
              K   r gore nttd k yin

                 " trt gtrı damlaNOT: 1X aran ındayken W butonuna basarsanız, fotoğrafların tek tek gösteriminden küçük fotoğrafların çoklu 

   gösterirnine geçilir. (Skz. Küçük fotoğraflar hafinde görüntüleme (çok lu gösterim).)


Video oratıiması