Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

(7) Tüketicinin Kendi Yauabilecei Bakim Ve Onarirn Veya triinün Temizliine Ilisldn 
  Bilgiler 
Tüketicinin ürünle ilgili olarak herhangi bir periyodik bir bakım yapmasına gerek 
yoknr.Kesinlikle her türlü onarım yetkili NİKON yetkili servisleri tarafmdan
yapdac aktır.Orünün yüzeysel tenii71ii deterjansız,alkolstz,lialif nemli bir hezel gerektiği 
zamanlarda
• Fotoğraf makinesinin içine su kaçtiğından şüplieleniyorsanız, fotoğraf tuakinesini kapatm ve 
  pili ve kartı çıkma Fotoğraf ınakinesini kullanmadan önce, en az 24 saat süreyle bütün 
  parçaların kunumasuu bekleyin.
• Tozu ve kin uzakilaştırmak için objektife veya LCD'ye hafifçe ufleyin Yumuşak, havsız bir 
  bezle veya kimyasal madde içermeyen bir objektif mendiliyle dikkatlice siliıı Özellilde 
  fotoğraf makinesi objektifleri için tasarlananlar hariç temizleme solüsyonlarmi kallanniayın_ 
  Güneş yağı gibi kimyasal maddelerin boyalı yüzey-lere temas etmesini engelleyin.
• Servis anlaşmaları iilkenizde geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için bir NİKON ürünleri satış 
  noktasına bamirlm_
• Dijital fotoğraf makinelerinin bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü hakkında bilgi için yetkili 
  yerel mercilere başvunan.
(8) Periyodik Baktın Gerelairmesı Durumunda, Periyodik Bakmun Vaınlacag). Zaman 
  Aralikları Ile Kuma Tarafından Yapılması Gerektıgine Ilişkin Bilgiler 
Tüketicinin ürünle ilgili olarak herhangi bir periyodik bir bakım yapmasına gerek yoktur.(9) Baklan!? Vrra .}Iontainını Nasıl rapılacaknu G-österu.Senıa ile BaWann Yet a Montainını
  Kılımı TıValbidall (Tiıkencı, Yetkıh Serrıs) linkm Bıl2ıier 


Fotoğraf makinenizin ayarlanması 
Askının talalrnası