Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

              GARANTİ ŞARTLARI


1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti 
kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre , mala ilişkin 
arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, 
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim 
tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde 
imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da 
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak 
kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı 
arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı 
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekli kılması,

 -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

 -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla 
satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin 
düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda 
bedel indirimi talep edebilir.


6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.