Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                         1 1. •
                                                Makine Parçaları                                                •- •  .   •   ."                       •
                                                                                  iÇekim ve Izleme srasında ekranda aşağıdaki işarollier belirabilir (güncel 


  Çoklu düğme (RI 8)                               Flaş rnodu mendislinü                                .  ekran mevcut foloğraf makinesi ayarlanna göre dağişir),

                                      gr'Cı1lüferrba ("1 24,                 ry

         Self tirnermenüsr"i        rr                                                           Çekirn
                (111 26) —«'-'4L         E      ./11; Puelarne ayarını yapın (IE
                                      28)
  Ci:Makro•yakrn çekin madu 

  rrienüstinü görrıntüleme                        €01~; SeÇirn yapiniresmi 

                                      aktarın (T 63)
  (21 27)                                                                                          20 21
                                         •              •


                                                                                          19
                                                                                             PR?« 

          Ekran (116)                                                                                             18=                                           Zeurn dr.ifinnekri (T 18)                                17                                                   41‘i 11:1§ED
                                                                                           Q]      g?. İli' ILI; 3.
                                           W Lizakieeır

                                           T Yaklaşrna                                                                16       15       14


                                           :E;j Raferaris resim


                                                    (rIA 42)

                                           R! 121011943 rfteflÜS/2


                                              {111 43)
                                                                                           şeidm MOdLk.,...„.16, 29, 28, 39, 49              'Tarih ayarlı cıloğli" göstergesi _112
                                              Yardım (T 9) 
                                                                                                                           Zaman dilimi gasteırgal               9.4
Sehpa soketi                                    ' atık' l«:~r kapağı                                   E    Poz kilidl                     37

                                          (ffl 62, 85,68)                                     ▪    Makro yakın çekim modu ....... ,,,,,27             Tarih baskın Tarih sayaur              98


    (121g9me)qınne91                          Könektör kapaffiriirı. acıirrıael                                                                     Poz safist
                                                                                           ZOOrn gOStercie.611             18,27
 (!1! 22, 42)                                                                                                                    Kalan                        16

                                                                                           Netlik göstergesi                 20      Film katinloğu                   51

 İnnapLink 1(       75 -1                                                                           P las rrındıı                   9.4     Nı4olAreig, alavi                  70


                                                                                               60119k (lbStargi2si            17      Poziarna telarrai deli               28

    Flaş larnhaai (E 26)1
                                                kablv• I4onakh5rü                              ▪    Pil seviye göstergesi        ......     16      Resim mddu                     77                                                                                           ıso duyarlılığı          .............         IRank gffacielderi ayan 

•   Pil yuvası hapa4.1 (111
                                  L ueıbk karlı slot ].;15ipaffi ii 14)                                  1 rı   Sarsıntı Azalticı (VR) ElcDnu ....36„ 100            Beyaz ayarı                     79                                                                                            Self-tirner Oatergeai               26   21:1, En Iyi Çekini Seçici (BSS)


                                   (Ama) effimesi (T 22,48, 54)
                                                                                                                           Sürekli çekim modu                 81
     Med yar ci


     (T 8. 15, 29, 49)
                                                                                        E ik;r1 çekim rtiddı.irs g6m cla§işir. Ekran gdstergalaKykr ilgıir her sayfaya bakın_


                                                                                      • Ses kaydı veya sis dinleme sirasitıcEzıltf.. ekran fiö5tpıgeleil ikin bkz.              KayCli"(ıfı 55).