Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                      Bellek Kartım Takılması                           Adım 1 CI (Otomatik) Modunu SeOn ve Makineyi AçınBellek Kartlaırının Çıkartılması                                                            Bu bölüm 1:1 (oto) modu Ile resimlerin nesil yekildMini anlattr, otomatik bir 
                                                                            "bak ve çek" modu ilk kez clIjital makine kullanacak olanlara önerillr.
Bellek kartı slol kapağıni açı-nal-Jan onca ma!~ 

kapatm ve açık lambast ve ekran ın kapıancliğ]ndan


emin olun Bırakmak ıçin bellek kadına {CI} hafifçe                                                      tvlod seçidisini Ö seçanegline getirin.
bastlin n. B ı rakıld ıg ind a, bellek k? ıl Ini d ıkkallıce

dışarı çaıkrn ()M Bellek Ha rklan nı n iFarrnatlanmem

Eğer sağda gc*tarıl.an muaf •goruritrilanıyorea, bellek kara

kulonlimadan onca formansılmaildir         102}               Card,63 Rol forrnaLkad      2
Former/anlam th'in rnsizaferi ve bellek kiellndakl CINYır ~kul 
kdrıer oterek srldrOinfunirknaym Bellek karlffsı formatlarnadan                                            2 Wakineyi açın.

dme sakfaruak ısuad4ınız herhangi bır resmin kOpy051n1                                                    • Açık kı rrıtlaEl I (yeşil) bir Seri için yanarak ve ekran 

aklığınızdan emin olun IFormat] SCÇO.rwiıını seçnığk ıçin çöklu                                                 açı lac.aktır

duğrrıenın A va T taşlarini I,,ullafun VB gl hışun? imısın Serğ.dn 
goTtenksa ekran goıiırıtılgıngıç?kiır Fçrmallarnayı haşiatrıak ıçin. 

bakrEr [Formai seçaneiğn saçıe Va D tışirına basın

• Bellok kartı» for~danfrıasır ramınıtaranadın rnakineyıi kapertniaym, 

  veya beHe.k kartım çıktı/Ime yhtı..                                                         3 Fil düzeyini ve kalan poz sayısını kontrol                         dazeyr Innu
  DıOercıhaziarda kuliginıırrıış bellek kartıannı ılk ıfflıGcroLPIX 1-12 ia kullıanıneçlaın onçe. 
  forrnalladiğinozdan emin Dlun (i 102)                                                           edin_
   Yazmaya Karşı Koruma Anahtarı                   Yazmaya karar koruma anahtarı                            Pil Seviyesi

SZI bellek kuramı yazmaya kerşL It.)öruma anlatırlar, 119                                                      Ekran             kıklarna
donErtirmıştır Bu anahtar KıltrkenurnıeKlackluğunda ~ler 
keydedılernez, sılınamaz re bellek karlı i'arrnallanarnaz                                                  GÖSTE RGESIZ      Piller lamemen dolu.
                                                                                                              _
Arıatrian wrrtı9 (yaz}' ki:Imanına alarak kılıcı' açwı                                                                Piler zayıf, Yedek pillon 
                                                                                   eiCı
                                                                                           t—irlayin.
M Bellek kartları
• Sadece Semra 1:01grıaı {S.D) bellek karilan kunarsın                                                    O           Rler MaIrrsış. ?Illeri deffişlidin,
• Bellek kelime veri yazıiirken vııya sılınirken, formailama yaparken veya blıgisayala veri                                    llyarıl 
  mktgaltken aşağıdşkılvn gçn?aklıgışte'rriaywı Akwı Sahada Van kaybına yaya rnakınanızde                                      Pil

  veya hıMlek Larkırazde hasara neden t#abılır                                                          boşairnı .

  • Bellek kardnı n çıkarılması
                                                                               Kalan poz sayısı
  • 15ılın cıkanlmas.
  - Makınanın kapatılması                                                                  Saklanabilecek resim sayım, dahili belleffin veya bellek kanının kapasitesine ve 

  - AC adaptcrunun çıkarılması                                                               resim moduı ayarı (IS 78) için ...eçiierı seçlme bağlıdır.

  Sokrneyını veya modıllye etrnoyın

• Duşurrroayın, bukraoyın veya suya veya guçlu fiziksel şoka maruz bırukrnayın

• Pamıaklennızle V.Byfi metal al4şlarle metal Term ınallera dekuırmayı
• Balla& karlına çıkartma veya etrket yartıorırmayın

• Kapalı bir araçta doğrudan guneS ışığı anına veya yuksek sıcaklıklara maruz birmr$ 

  dıcıer ortamlanie birakmayın
• Yulısak. BENIM. neme ve aşı nd inci Gaziara maruz hırakrnayın