Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

inceleme'de Menu (Menu) butonunun kullanılması

  1 Review (Inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın.
  2 Sekmeleri seçmek için 4/ I. oklara basın:
     o 11111/İncele fotoğraflaraıvideolara bakmak için

     o 1111/10 üzenle fotoğrallan/videolan düzenlemek için
     o IMPAyarlar diğer fotolraf makinesi ayarları için
  3 Bir ayarın üzerine gelmek için ArFoklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
  4 Seçeneklerden istediğinzi seçin ve OK (Tamam) butonuna basın.

Ses eti ketlerin in eklenmesi

Fotoğrafa eklemek üzere 1 dakika uzunluğuna kadar ses kaydedebilirsiniz.

NOT: Her fotoğrafa sadece tek bir ses etiketi eklenebilir. Videolara ses etiketi ekleyemezsiniz. 
Ses etiketi kaydedilmesi


  1. Review (İnceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı bulmak için 4/ 11"oklara basın.
  2 Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle sekmesinin üzerine gelmek için 4/ ›oklara 
   basın.
  3 Ses etiketini seçin ve ardından OK (Tamam) butonuna basan.
  4 Kaydefi seçin ve OK (Tamam) butonuna basın. Ekrandaki mesajlan izleyin.

   Ses etiketi foloğrafiniza uygulanır.

     o Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın.

Ses etiketinin çalınması
Review (Inceleme) butonuna basın ve ardından ses eliketli fotoğrafı bulmak için İ oklara basın_


Ses etikelini çalmak için -91111roka basın_


Ses düzeyini ayarlamak için Abılhaklara basın.

Çalmayi durdurmak için OK [tamam) butonuna basın. 
Fotoğrafların kırpılınası

Fotoğrafı, sadece istediğiniz kısmi kalacak şekilde kırpabilisiniz. (Şu fotoğrafları k irpamazsınız: panoramik 
fotoğraflar, video hareketli baskılar, videodan fotoğraflar ve zaten kapılmış fotoğraflar.)             Review (Inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı 
             bulmak için İ oklara basın_

             Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle 
 Fal af KtrpImişfotoğrafsekmesinin üzerine gelmek için İ 1 oklara basın.
Kırp'in üzerine gelmek için iLİ‘roklara basın. OK (Tamam) butonuna basın.

Yakınlaşmak için Telefoto (T) butonuna veya kırpma kulusunun yerini değiştirmek için 4/ Ili'-i•Ivoklara 
basın_ OK (Tamam) butonuna basın.

Ekrandaki mesajları izleyin.

Fotoğraf kırpikr. Orijinal korunur. (Kırpılan fotoğraflar, tekrar kirprlarnaz)

   •   Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın_