Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                      1. Reviewtlncelenirx butonuna basın.
                        Onceluisonrakı ı•ideoya geçmek için oldara basın.
                      3. Videoyu oynatnuk için olsa basın.
                        Ses düzeyini ıyariamalt için aklın basın
                        DuroldOrnakid vanı etnıeh icin Hamam) butonuna basın
                       Dynatma sımsinda S hızda den sıimak ıçin oka La r. ın: 43 hız için ulu tekrar
                 basın. -
     Oymılına Hızı            Dynatma sırasında 2]1 hızda geri sarmak için ola hısın 
 4X ZX     IX   2X 4X         « hız için otu tekrar basın

 Geri         hen
Fotoğrafivideo bilgilennın goruntulenmesi 

   1. Review (İnceleme) butonuna basın.
   2. Durum simgelerini ve fotoğraf/video bilgilerini açmak veya kapatmak için üst üste Bilgi O 
     butonuna basın.

Fotoğrallarınkldeolann silinmesi

   1. Review (Inceleme) butonuna basın_
   2. Bir fotoğrafıfvideoyu bulmak için 40/11 eklara basın.
   3. Delete (Sil) butonuna basın- 
   d. Ekrandaki mesajları izleyin.

Silmeyi geri alma özelliğinin kullanılması

Yanlışlıkla sildiğiniz bir fotoğrahivideoyu Silmeyi Geri Al özelliğini kullanarak geri alabilirsiniz. Bu özeliği 
ancak bir fotoğrafıfvideoyu Inceleme modunda sildikten hemen sonra, Silmeyi Gen Al seçeneği belirdiğinde 
kullanabilirsiniz.


   1. Silmeyi Geri Ar ı n üzerine gelmek için      lir oklara basın_
   2. OK (Tamam) butonuna basın.

     Silinerr foto ğrafIvideobeiirii-

   3. Sil menüsünden çıkmak için      seçin.

Fotoğrallarınırvideoların silinmeye karşı korunması 

   1. Review (Inceleme) butonuna basın_
   2. Bir fotoğrafıfvideoyu bulmak için 41/ oklara basın_
   3. Menu (Menü) butonuna basın_
   4. Koru'nun üzenne gelmek için Alıkbroklara basın, sonra da OK (Tamam) butonuna basın. 

     Korurnah tofoğrafianialvideolarda Koruma wMge.silibeıriıir. 

        o Meniıden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın_


     DIKKAT:
     Dahili hafıza veya SD ya da SDHC kart biçimlendirildiğinde, korumalılar dahil tüm
     fotoğraflarwideolar silinir. (Dahili hafıza biçimlendirildiğinde e-posta adresleri ve etiket adları 
     da silinir.)