Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                                • ••• • ,„:„.„. •                                           -  .;
                                                                                                                                                                           •               •
                                                                                                                   emo ı em er'gagr men                                   sur orun
                                                                        'Ekren


                                                                                                                 Mod ddğmesi

                                                                                                                 Mod seçiçisini arzu edilen moda ayarlayın.

                                                                                 ■                                        MI: Sahne nrıodu (T 29)
izleme                                                                                                                      Iç rrrekan parıilenl veya gece memz?ralan gibi farklı konular veya 
                                  17       le                                                                              çekim kosullan için hazırlanmış onbeş "şahne'derı birini seçln ve 
                                                                                                                         bırakın ınakineniz gerisirıl yapsın. Sadece arka plan saGi kaydechan 
                  113-           15ıl175.12{1{.17 12:00-           .1                                                                    ve çalan ses kaydı ayrıca seçilebIlir.
                  15-                   9999.JPGQı.         -2
                                                                                                                 Ö; Oto rrıod (T 10*                                           it; Film moda (rA 19)

                                                                                                                 Ayariarın go.guolluOkınunFilm kaydrader. Beş filmmakina tarafından kontrol 
                  14-                                                                                                                                                  Eleatioğinden bkini seçin-
                  13 -                                                                                                      buSit bir "bak ve çak'                   9im
                  12-
                                    U.ıı39!?]9•:39.9
                                                                                                                 ÇOMU Düğme

                                                                                                                 Çoidu dırı§me Ifiatm (iffi 24}, seli tirner                        26), rnakro. yahut ÇAIIrn                  27)
             TT                                                                                                   ve mıeme telafisi                   28) rnodiarı ni ve fonksiyonlarını çalışın rmasmın 

                                                                                                                 yanı sıra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek Için de kuilanıfabik.


                                                                                                                 Tam Ekran Izlorne

ii Dahili bellek göstergesi                       17 10       ResimMC4L4                           77 ''
                                                                                                                       Önceki re,$:111 
EN Pir seviye gösEergeşi                        1e        K.ElOk resim                          .47                                        görüntüler (11! 22). 
EiSe6 düzeyli g5stergesl .... 45, 54, 58                         k~a.işaı Eki                          ,83                                         1 veya Ak)

11    Sesli not Lort rahbari._                    4-8        Eaşlu siparişi işareti                    ..73 

     Sesli not dinleme rehberi..._ ...... , 48                    PiklOrirri işareti                   66.89                                                                                        Sonraki resmi grıKentüler 

     Etkin poz numarası 1 toplam poz                         Dosya numarası ve                                                                                                              (NI 223,
     nuınams0                            22   112    Film gr5siargesi                        54                                                                                      (. veya V)
     tim uzunluğu_ ..... _..,....                  54
     D-Llgnıtng isaralf                      45         Hardin lanriL                          12
     Film lzferna gaşlonfittşl.._.._. .....            51         kayden zamanı                          12                                   MOnüler Arasında Gozinme
     Sesli not işaret                       48                                                                                                                               En~ yukarı hareket ettirlr 
                                                                                                                                                       t---- (A},
                                                                                                                    Ormakl menüye dünün 
                                                                                                                    veya imleol sola FıEe`eket --.e)              .(-'                Alt rnöni..r.jrrı er.or, irrila4 sağa hareket
                                                                                                                    etır 4).                                           ettırir veya seçim yapar (ili 
                                                                                                                    frnleci aşağı hareket ettirir                     fi            Seçim yapın.

                                                                                                                    eir).

                                                                                                                    1Qtapgi.i.da, in-rıael aşağı, yukarı, sola ve sağa hareket ettirmek veya seçim yapmak

                                                                                 7                                   için kullanılan çoklu ılOğrna seçenekler' Jik..                            ve ► ile beliMmekledir
                                                                                                              8

                                                                                                                                                                                                       J