Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

       Yakınlaşmak ıçin Telefoto (T) butonu= basın_ Uzaklaşmak içuı. Geniş Açı 
       (W) butonuna basın_


       Zoom göstergesi zoom durumunu gösterir. 


       Fotoğraf veya video çekimi yapın_


       NOT: Çektiğiniz tüm foto ğraflarm odakta olması için şunlara dikkat edin:


             •  Her ınman otomatik adak çerçeveleruu kullanın, 
             Otomatik odak çerçeve işaretlerinin kullanılması (fotoğraflar             ▪  Zoom hıllanmıyorsamı (1X, geniş açı), hedefiniıin
             60 cm (24 inç) yakınına kadar girebilirsiniı. (Yakın 
             Çeknailvlakro moda için bkz. Odak butonumın kullanılması).


             •  Z00131 değerini artırdıkça (12X'e kadar), heclefinizden 
             oTaklaşmanız gerekir_
Dijital zoom öz elliğinin kullanılması
Dijilal zoom özelliğini, optik zoom özelliğine ilave 4,2X değerine kadar büyütme sağlanıak için herhangi bir 
fotoğraf çekini modunda kullanın. Dijital zoom özelliğini açmakikapamak veya bu özelliğe nasıl erişildiğini 
değiştirmek için -.
  1. Telefoto (T) butonunu basılı tutarak optik zoom sınınnı (12X) geçin.
   Zoom göstergesi zoom durumunu gösterir.


  2_ Fotoğraf veya video çekimi yapın.
NOT: Dijital zoom kullandırken fotoğraf kalitesinde bir azalma olduğunu fark edebilirsiniz. 
   Fotoğraf kalitesi kabul edilebilir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) baskı için sınırına geldiğinde, 
   zoom göstergesindeki mavi çubuk duraklar ve kınnızıya döner_ Dijital zoom özelliğini 
   video kaydı için laıllanamaz.suuL


Flaş butonunun kullani1olslsl


     Flaş modlan arasında gezinıaelı için Ilan 
     butanuna ilst üste basın.
     Geçerli fir§ nıodu durum alanında görüntiiitnir.


NOT: Flaş gerekliyse, obtizatür butouuna yarıya kadar basildtmda otomatik açılır_


Mod   SimgeFlaş patlaması

Otomatik   Işık koşulları gerektirdiğinde.
Flaş

Kapalı    Hiçbir zaman


Dolgu    Işık koşullarından bağımsız olarak, her fotoğraf çekliğinizde. Hedef gölgedeyse veya 
       "arkadan aydınlatılmışsa" (ışık hedefin arkasından geliyorsa) kullanın_ Düşük ışık 
       koşullarında, fotoğraf makinesini sabit tutun veya bir tripod kullanın_

Kırmızı ()  Kırmızı Göz Ön Flaşı açıksa (0), flaş iki kere patlar. Kırmızı Göz On Flaşı kapalıysa, 
Göz     fotoğraf makinesi fazladan flaş kullanmadan kırmızı göz etkisini duzeltır.