Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

  Otomatik çerçeve işaretlerinin kullanılması (fotoğraflar için)
  LCD veya EVFyi vizör olarak kullanırken, çerçeve işaretleri fotoğraf makinesinin adak alanını 
  gösterir. Fotoğraf makinesi, hedefler sahnenin merkezinde olmasa bile, ön plandaki hedeflere 
  odaklarur.


L Obtüratör butonunu yarıya kadar basın


  çerçeve işaretleri yeşile deincluğurıde, oclaklarna tamamlanmıştır.


  NOT: Fotoğraf makinesi istenen hedefe cdaklarunazsa veya çerçeve işaretleri kaybolursa, 
    Obtüratör butonunu bırakın ve sahneyi tekrar oluşturan_
  2. Fotoğraf çekmek için Obturator butonuna sonuna kadar basın_
  NOT: Çerçeve işaretleri timi nıodlarda behrme- z. Odak Alanı özelliğini kullanıp Merkez Alan 
    ayarım seçti.12rinı7de, çerçeve işaretleri Merkez Geniş alanında sabitlenir.
  Video çekimi
  NOT: Video çekildikten sonra, hızlı görüntüleme için yaklaşık 5 saniye EVF'deiLCD'de 
    gösterilir_ Elizh görüntüleme sırasında -videoyu oynatmak'duraldatmak için OK (Tarrharrı)
    butonuna basın Delete (Sil) butonuna basmadıoıniz takdirde video kaydedilir_  Çekim modları


          Hedefelıze Ye çevreye en ılyg.rn 
          onda seçim_
  Çekim ınodu  Kullanım amacı

     Akıllı Genel fotoğraf çekimi—fotoğraf kalitesinde mükemmel bir denge ve kullanım kolaylığı 
  0   Sahne  sağlar. Obtüratör butonuna yanya kadar basıldığında, yüzler algılanır, sahne anakz 
         edilir ve en iyi ayarlar uygulanır.

  P, A, 5, M   Daha yaratıcı kontrol. (Bk.z. P, A, S ve M modlan.) Program, Diyafram Onceliği, 
         Obtüratör Onceliği ve Manuel modu.

     Spor  Hareketli resim     Video  Sesli video_ (Bk.z. Video çekimi.)


  SCN  Sahne  özel koşullarda fotoğraf çekerken yönelt ve çek kolaylığı_ (Bliz. SCN (Sahne) 
         rrıodlan.)

  lı is oYüksek Az ışıklı sahnelerdeki insanlar.
     ISO

  jilk. Panorama2 veya 3 fotoğrafı tek bir panoramik manzara oluşturacak biçimde birleşlimıek. (Bkz. 
         Panoramik fotoğraflann çekimi.)


  SCN (Sahne) modlan
   1. Mod kadranınıSCNseçeneğine getirin_
   2. Bir SCN modunun üzerine gelmek ve açıklamasını gömlek için 4'ir 44İ oklara basın_
     NOT: SCN roodu açıklaması kapanırsa, OK (Tamam) butonuna basın.