Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

Fotoğraf ve 3,-ideolarto televizyonda gösterilmesi 
Fotoğraf ve videolann televizyonda gösterilmesi
Fotoğraflarıtvideolan televizyonda, bilgisayar rnoni-tönünde veya video girişi olan herhangi bir cihazda 
gıinktüreyebilirsiniz. Fotoğraf makinesini televizyona bağbrnak için bir AN kablosu kullanın (ayrı sablabilir). Televizyonunuzda gerçek HDTV deneyimi yaşamak için fotoğraf rnakinenizi NiKON EasyShare HDTV dock 
 cihazinatakın_ www_NIKON.comigo/hdlvdock adresini zryaret edin_
 Fatoğraflarınivideoların farklı yollarla görüntülenmesi 
 Küçük fotoğraflar halinde görüntüleme (çoklu gösterim)

  1. Review (Inceleme) butonuna basın.
  2. Fotoğraflann tek tek gösteriminden küçük fotoğrafların çoklu gösterimine geçmek için Zoom Geniş 
   Açı Mi) butonuna basın.
  3. Fotoğraflann tek tek gösterimine dönmek için Telefoto (T) butonuna basın.
    o Birden fazla fotoğraf/video seçmek.için bkz. Birden fazla fotoğrafınlvideonun seçilmesi.
    o Inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın.

 Fotoğrafların tarih, Sık Kullanilanlar veya diğer etikete göre aranması
 Fotoğraf makinenizde veya kartınızda çok fazla fotoğraf varsa, bunları aynı anda sadece bazıları gözükecek 
 şekilde sıralayabilirsiniz. Fotoğrafları çekildikleri tarihe göre veya sık kullandanlar elikeli ya da kendi 
 oluşturduğunuz bir etiketle etiketledığınız fotoğraflannız varsa, etikefierine göre ayıldayabilirsiniz_
  1. Review (Inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın.
  2. Görüntüleme kriterrnin üzerine gelmek için A....te'cıkbra basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
   basın.
  3. Tümü (varsayılan), Tarih, Albüm veya Fotoğraf Saklama'nın üzerine gelmek için 4•İ'voidara 
   basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
    o Bir tarih, albüm veya fotoğraf saklama konumunun üzerine gelmek için .ably ii oldara 
     basın ve ardından T butonuna basın. Listeye geri dönmek için W butonuna basın_
    o inceleme'den çıkmak için Review (Inceleme) butonuna basın_
    o Allaümler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğratlannivideolann albümler için 
     etiketlenmesi.

   Fotoğraflar gkfır göstenm görtinCımCınde goninttflenlr Fotoğ raflara bakmak oçın °Kara basın 
   Fotoğraf; tam ekran gbrirntülemek için Telefoto (1) butonuna basan. Çoklı) göstenrn gonmurnıme 
   geri dönmek için Geniş Aç; (W) butonuna basın
    o inceleme'den çıkmak için Review (inceleme) butonuna basın. (Arama iptal edilir.)
    o Etiketler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fotoğraflann baskı için etiketlenmesi.

 Birden fazla fotoğraf/video seçmek için bkz. Birden fazla fotoğrafınivideonun seçilmesi