Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

./inda

‹nba:jrar çekin.
' ek bır panararnk 

toto§ı21"eldr •rdirl
Fotoğraf çekme simgeteri hakkında açıklamalar

Durum simgeleri modu, özelliği ve fotoğraf makinesi durumunu gostehr.

Otomatik larnenlayıeınin Çekim
Fotoğraf boyutu            Poz tarama
Flaş modu               Tanh damgası
Odak modu               ILWan fotoğraftsüre 

Fotoğraf maluneal           Saklama korıurriu 
modu     ia.r.44ku
                   ZOOM göstergesi 


                   Otomatik odak denetimi- 

                   Beyaz ayan

Histogram               Odak alanı


                   Pollama blçrimü 


                   Gbrüntil Sablıl.ayia
                   Zayıf plı


Diyalram               ISO hızı 

Obtiaratör hızı            Flaş Değeri 


                   ~ama cıagerm

Fotoğraflarivideolar üzerinde çalışma

Fotoğraflannivıdeolann incelenınesi

Fotoğrafların ızılvideolarınızı görüntalemek ve üzerlerinde çalışmak için Review (Inceleme) butonuna basın 

İnceleme modundan çıkmak için Revievıd (İnceleme) butonuna tekrar basın


        inceleme 1. l wflııuIrınr bıdenuna basın.

              (Çdunak kin tekrar basın)

             2.0klara basarak rimeehi vtşoıerakıni oranı nin ıesdn-
            12 ve 1W9 en Farn* erinin/ila hleıı fretorjraflar LCIrnin 

            larnamın ı d old Urrıl 41,
Fotoğrafın inceleme sırasında büyüttilmesi


 Ri=

  C.)
              T 2x I eııi..,ıtın


          4/›.   Fotognan dfOrr kntmbneı

            K 

              r gore nttd k yin 01 " trt gtrı damlaNOT: 1X aran ındayken W butonuna basarsanız, fotoğrafların tek tek gösteriminden küçük fotoğrafların çoklu 

  gösterirnine geçili. (Skz. Küçük fotoğraflar hafinde görüntüleme (çok lu gösterim).)


Video oratıiması