Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

 Videodan hareketli baskı yapılması

 Videodan 110 x15 cm (4 6 inç) bask] için uygun 4"11:ı. 9'Iu veya 161ı fotoğraflar elde edebilirsinU.

           1. Review (İnceıerrıo) butonurıa basın ve ardından 
            istediğiniz videayu bulmak için 411,11"oklara basın.
 H ne.        2. bilenu (lulenü) butonuna basın ve ardından Dikenle 
 Vıdeo  410 illeyada sekinesinin üzerine gelmek için İ oklara basın.
     lel fotoğraf3. Hareketli Baskının üzerine gelin ve OK (Tamam) 
            butönuna basın.

           4. Seçeneklerden birinin üzerine gelin ve OK (Tamam) 
            butonuna basın:


  OtonıaM - Fotoğraf makinesi ilk ve son kareye ilwe eşit aralıklı 2, 7 veya 14 tane kare seer.

  Manuel - ilk ye son kareyi siz seereıniz-, daha sonra fotoğraf makinesi eşit aralıklı 2, 7 veya
  İ 4 tane kare seçer.
Tanı Manuel - 4, 9, veya 16 kareyi siz seçersiniz.
Yer işaretlerini Kullan - Fotoğraf makinesi yer işaretli kareleıi seçer.
47ü Tkr veya 167ı bir fotoğraf oluşturulur. 4 ve 9 taneden daha az yer şarefiniz varsa, egg araııkk video
kareferi kuhranııir.
 • Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın 
Slayt gtisterisinin başlatılması 
 1_ Review (inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın_
           için 2. Slayt Gösterisinin üzerine gelmek ıçın "İt.". oklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
  basın.
 3. Gösteriyi Başlat'in üzerkıe gelmek için "Ifiroklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
  basın.
Slayt Gösterisi'ni durdurmak için OK (Tamam) butonuna basın_
Slayt gösterisi görüntüleme araliğium değiştirilmesi
Varsayılan ayara göre, her fotoğraf ekranda 5 saniye boyunca görüntülenir. Görüntüleme aralığın' 3-60 
saniye arasında ayarlayabilirsiniz
 1. Slayt Gösterisi men üsünde Aralık'ın üzerine gelmek için A4voklara basın ve ardından OK 
  (Tarnam) butonuna basın.
 2. Görüntüleme aralığın' segin.
  Saniyeler arasında hızlı bir şekilde gezinmek için Alwoklan hasılı tutun_
 3. OK (Tamam) butonuna basın_
  Aralık ayarı, siz depşdrene kadar cry m kahr.

Slayt gösterisinin sürekli oynatilmag.
Döngü seçeneğ ini etkinleşlirdiğiniz zaman, slayt gösterisi sürekli tekrar eder_
 1. Slayt Gösterisi menüsünde Döngıdniin üzerine gelmek için A41-11' (Adam basın ve ardından OK 
  (Tamam) butonuna basın_
 2. Açık'ın üzerine gelmek için A•kşr °Mara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın_
 3. Göstenyi Başlat'in üzerine gelmek için Al-hroklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna 
  basın.
  Slayt gostensı siz OK (Tamam) butomma basana veya prl gum Mem kadar tehnır eder. Dongu 
  i5zelliği, siz değiştOrene kadar aynı kalır_