Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

  Otomatik çerçeve işaretlerinin kullanılması (fotoğraflar için)
  LCD veya EVFyi vizör olarak kullanırken, çerçeve işaretleri fotoğraf makinesinin adak alanını
  gösterir. Fotoğraf makinesi, hedefler sahnenin merkezinde olmasa bile, on plandaki hedeflere 
  odaklarur.


L Obtüratör butomma yarıya kadar basın


  çerçeve işaretleri yeşıle deincluğurıde, oclaklarna tamamlanmıştır.


  NOT: Fotoğraf makinesi istenen hedefe cdaklarunazsa veya çerçeve işaretleri kaybolursa. 
     Obtüratör butonunu bırakın ve sahneyi tekrar oluşturan_
  2. Fotoğraf çekmek için Obturator butonuna sonuna kadar basın_
  NOT: Çerçeve işaretleri timi nıodlarda behrme- z. Odak Alanı özelliğini kullanıp Merkez Alan 
     ayarım seçti.12rinı7de, çerçeve işaretleri Merkez Geniş alanında sabitlenir.
  Video çekimi
  NOT: Video çekildikten sonra, hızlı görüntüleme için yaklaşık 5 saniye EVF'deiLCD'de 
     gösterilir_ Elizh görüntüleme sırasında -videoyu oynatmak'duraldatmak için OK (Tarrharrı)
     butonuna basın Delete (Sil) butonuna basmadıoıniz takdirde video kaydedilir_  Çekim modları


            Hedefelıze Ye çevreye en ılyg.rn 
            niadıı seçim_
  Çekim ınodu   Kullanım amacı

           Genel fotoğraf çekimi—fotoğraf kalitesinde mükemmel bir denge ve kullanım kolaylığı 
  ciAkıllıSahne  sağ lar. Obtüratör butonuna yanya kadar basıldığında, yüzler algılanır, sahne anakz 
           edilir ve en iyi ayarlar uygulanır.

  P. A, S, M    Daha yaratıcı kontrol. (Bk.z. P, A, S ve M modlan.) Program, Diyafram Onceliği, 
           Obtürator Onceliği ve Manuel rnodu.

  5.1.  Spor   Hareketli resim


      Video  Sesi.' video_ (Bk.z. Video çekimi.)


  SCN   Sahne  özel koşullarda fotoğraf çekerken yönelt ve çek kolaylığı_ (Bliz. SCN (Sahne) 
           rrıodlan.)

  lı is o Yüksek  Az ışıklı sahnelerdeki insanlar.
      ISO

   jilk. Panorama 2 veya 3 fotoğrafı tek bir panoramik manzara oluşturacak biçimde birleşlimıek. (Bkz. 
           Panoramik fotoğraflann çekimi.)


  SCN (Sahne) modlan
    1. Mod kadranınıSeNseçeneğine getinn.
    2. Bir SCN modunun üzerine gelmek ve açıklamasını gömlek için 4'ir 44İ oklara basın_
      NOT: SCN roodu açıklaması kapanırsa, OK (Tamam) butonuna basın.