Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

 1. Review (inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı bulmak için 4/1`oklara basın.
 2. Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle sekmesinin üzerine gelmek için 41 oklara 
  basın.
 3. Perfect Touch tek. seç eneğinin üzerine gelmek için ii.tv'oklara basın. OK (Tamam) butonuna 
  basın.

  Geliştirme, ikiye bürünmüş bir ekranda görüntılıenir. Fogoğrafin diğer kisınılannı görüntülernek için 
  41oklara basrn.

 4. OK (Tamam) butonuna basın. Geliştinlmiş fotoğrafı orijinal fotoğrafın üzerine veya yeni bir fotoğraf 
  olarak kaydetmek için ekrandaki mesajlan izleyin.

NOT: önceden geliştirilmiş fotoğrafları, panorama fotoğraflan veya videolan gektiremezsiniz.


 • Menüden çıkmak için Menu {Menü) butonuna basın_

Videolarin düzenlenmesi
Videodan fotoğraf oluşturulması

Videodan tek bir kare seçebilir ve ardından baskı için uygun bir fotoğraf elde edebilirsiniz.        Review (inceleme") butonuna basın ve ardından istediğiniz videoyu 
        bulmak için 4»oklara basın.

        Menu (Menü) butonu na basın ve ardından Düzenle 
I I       sekmesinin üzenne gelmek için 4/ Ill'eklara basın.
Vıdec Folograf
        Fotoğraf Yapın üzerine gelmek için ilkbroklara basın ve ardından 
        OK (Tamam) butonuna basın.


        Vıdeoyu oynatrnak için lir oka basın. (Duraklatrnak için OK 
        frarnam) butonuna basın). Video kareleri arasında gezinmek için
        41/Moklara basın_

        Video karesini seçmek için OK (Tamam) butonuna basın ve 
        ardından "Ir oka basın_

        Ekrandaki rnesajlan izleyin.

        Bır fc4o,ğraf ofuşturı.Liur (Oryinar video korunur.)

          •  Menü den çıkmak için Menu (Menü) butonuna 
          basın_Vıdeonun kinoilmasi

Videonun başındaki veya son undaki istemediğiniz bir kısmı silebilırsınız.

       Review (inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz videoyu 
       bulmak için 1,11oklara basın

       Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Vıdeoyu Düzenle'nin üzerine 
       g elmek için 41/1 akkiroklara basın. OK (Tamam) butonuna basın.