Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

       saniye seçenekleri kullanılabilir_
Seri çekimin kullanılması
Seri çekim modunu seçmek için Sür butonuna basın.
                         Fotoraf modlannın çoğunda. Istediğiniz seçeneğe gelmek ıçin 
                         Sür butomına üst üste basabilirsiniz.

                         Odaklamak ve pozu ayarlamak için Obtüratür butonuna yarıya 
                         kadar basın_

                         Fotoğraf çekmek ıçin Obtiırator butonuna sonuna kadar basın 
                         ve butonu basılı tutun_

                    Sur Fotoğraf malanes, Obtijratör butonunu bıraktağınızela, 
                         fotoğraflar çekildiğinde veya saklama alanı kalmadağında, 
                         fotoğraf çekirnini durdurur.

                         NOT: Hızlı görüntüleme suasmda, seri çekiındeki tüm 
                                fotoğrafları silebilirsiniz. Belirli fotoğrafları silmek için 
                                İnceleme modunu kullanın (Uz. Fotoğraf ve videolann 
                                silinmesi)ı_ Sen çekini 0,5 saniyeden uzun obttirator 
                                Inzlannda kullanılamaz_ (Obtiırator 1117uu ayarlamak için 
                                bkz. P, A, S veya M modu ayarlarının değiştirilmesi.)


Mod      Simge      Açıklama                                               Amaç
İlk Seri    19       Obtüratbr butonuna basıldığında, fotoğraf makinesi 3                         Beklenen bır olayın 
Çekim             taneye kadar fotoğraf çeker.                                     yakalanması Omek: 
                                                                   Vuruşunu yapan bir golfçü.
Son      611       ObtüratOr butonuna basildığında, fotoğraf makinesi 30                         Ne zaman gerçekleşeceği 
Seri              taneye kadar fotoğraf çeker_ Obturatör butonu                             tam olarak bilinmeyen bir 
Çekim             bırak ildığ inda, sadece son 5 fotoğraf kaydedilir,                          olayın yakalanması_ örnek: 
                _   _  _ .  _   _ .  _ .       .. .                         Doğumgünü pastasındaki

Panoramik fotoğ aflann çekimi
3 taneye kadar fotoğrafı panoramik bir manzara oluşturacak biçimde "birleştirmek" için panoramayı kullanın.
NOT: Tek tek fotoğraflar, panorarna çekim birleştirme işleminden önce iptal edilse bile kaydedilmez. 
      Fotoğraf boyutu her fotoğraf için ayarlanır. Pozlama Değeri, Beyaz Ayarı, Pozlama Olçümü, AF Alanı, 
     AF Denetimi, Renk Nkxiu ve Netlik ilk fotoğraf sırasında ayarlanır. Flaş Kapall'ya ayarlanır) 
     Panoramik fotoğraflar çekerken otomatik Zarrl3nlayıelyı (2 ve 10 saniyelik gecikmeler) kullanabilirsiniz. 
     Otomatik zaman layi ci yla fotoğraf çekimi.    1. Fotoğraf makinesini lripoda veya düz bi yüzeye yerleşdrin. Mod kadranı nı Panorama 
        seçeneğine getirin.
    2_ Panorama Sol-Sağ veya Panorama Sağ-Sol (istediğiniz yöne bağlı olarak) seçeneklerinden birinin
        üzerine gelmek için İkoklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
    3. Ilk fotoğrafı çekin.

        Hızlı görrifitülernelen sonra, LCD ekranda ilk fotoğrafın bir k!smiyia bfflikte canll gön3nCrıne geçilir

    4. Ikinci fotoğrafı oluşturun. Yeni fotoğrafın önceki fotoğraftan gelen kısmı kaplaması na dikkat edin. 
        (Fotoğrafların tümünü silmek ve yeniden çekmek için Delete (Sil) butonuna basabılırsınız.) 
    5_ Yalnızca iki fotoğraf çekiyorsanız, bunları birleştirrnek için OK (Tamam) butonuna basın.

        3 fotoğraf çeki/diken sonra, fotoğraflar otornafik birfeşlinirir