Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

                  1. Reoiew t1nc*IPnır butonuna basın.
                   Onceluisonrakı ı•ideoya geçmek iç sı oldara basın.
                  3. Videoyu oynatnuk için olsa basın.
                   Ses düzeyini ıyariamalt için aklın basın
                   DuroldOrnakid vanı etnıeh üin OK (Tamam) butonuna basın
                  Dynatma sımsinda 2:1 hızda den sıimak ıçin oka ?J r. ın: 43 hız için ulu tekrar
              basın. -
    Oymılına Hızı        Dynatma sırasında 2X hızda geri sarmak için ola hısın 
 4X ZX    IX  ZX 4X      « hız için otu tekrar basın

 Geri       hen
Fotoğrafivideo bilgilennın goruntulenmesi

  1. Review (İnceleme) butonuna basın.
  2. Durum simgelerini ve fotoğraf/video bilgilerini açmak veya kapatmak için üst üste Bilgi O 
    butonuna basın.

Fotoğrallarınkldeolann silinmesi

  1. Review (Inceleme) butonuna basın_
  2. Bir fotoğrafıfvideoyu bulmak için 40/11 eklara basın.
  3. Delete (Sil) butonuna basın_
  4. Ekrandaki mesajları izleyin.

Silmeyi geri alma özelliğinin kullanılması

Yanlışlıkla sildiğiniz bir fotoğrahivideoyu Silmeyi Geri Al özelliğini kullanarak geri alabilirsiniz. Bu özeliği 
ancak bir fotoğrafıfvideoyu Inceleme mıxlunda sildikten hemen sonra, Silmeyi Gen Al seçeneği belirdiğinde 
kullanabilirsiniz.


  1. Silmeyi Geri Alın üzerine gelmek için lir oklara basın_
  2. OK (Tamam) butonuna basın.

    Silinerr foto ğrafIvideo beiirır

  3. Sil rnenüsünden çıkmak için Çıkı seçin. 

Fotoğrallarınırvideoların silinmeye karşı korunması

  1. Review (Inceleme) butonuna basın_
  2. Bir fotoğrafıfvideoyu bulmak için 41/ oklara basın_
  3. Menu (Menü) butonuna basın_
  4. Koru'nun üzenne gelmek için Alıkbroklara basın, sonra da OK (Tamam) butonuna basın.

    Korurnah tofoğrafianialvideolarda Koruma wMge.silibeıriıir. 

      o Meniıden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın_


    DIKKAT:
    Dahili hafıza veya SD ya da SDHC kart biçimlendirildiğinde, korumalılar dahil tüm
    fotoğraflarwideolar silinir. (Dahili hafıza biçimlendirildiğinde e-posta adresleri ve etiket adları 
    da silinir.)