Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

incelemede Menu (Menu) butonunun kullanılması

  1 Review (Inceleme) butonuna ve ardından Menu (Menü) butonuna basın.
  2 Sekmeleri seçmek için 4/ I. oklara basın:
     o 11111/İncele fotoğraflaraıvideolara bakmak için

     o 1111/10 üzenle fotoğrallan/videolan düzenlemek için
     o IMPAyarlar diğer fotolraf makinesi ayarları için
  3 Bir ayarın üzerine gelmek için ArFoklara basın ve ardından OK (Tamam) butonuna basın.
  4 Seçeneklerden istediğinizi seçin ve OK (Tamam) butonuna basın.

Ses eti ketlerin in eklenmesi

Fotoğrafa eklemek üzere 1 dakika uzunluğuna kadar ses kaydedebilirsiniz

NOT: Her fotoğrafa sadece tek bir ses etikeli eklenebilir Videolara ses etikeli ekleyemezsiniz 
Ses etiketi kaydedilmesi


  1 Review (İnceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı bulmak için 4/ 11"oklara basın.
  2 Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle sekmesinin üzerine gelmek için 4/ ›oklara 
   basın.
  3 Ses etikehni seçin ve ardından OK (Tamam) butonuna basın
  4 Kaydefi seçin ve OK (Tamam) butonuna basın. Ekrandaki mesajlan izleyin.

   Ses etikeh foloğrafiniza uygulanır.

     o Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın.

Ses etiketinin çalinmasi
Review (Inceleme) butonuna basın ve ardından ses eliketli fotoğrafı bulmak için İ oklara basın_


Ses etikelini çalmak için -91111roka basın_


Ses düzeyini ayarlamak için Abıllir oklara basın.

Çalmayi durdurmak için OK (Tamam) butonuna basın. 
Fotoğrafların kır pı Ini as

Fotoğrafı, sadece istediğiniz kısmi kalacak şekilde kirpabilisiniz. (5u fotoğrafları k irpamazsınız: panoramik 
fotoğraflar, video hareketli baskılar, videodan fotoğraflar ve zaten kapılmış fotoğraflar.)             Review Inceleme) butonuna basın ve ardından istediğiniz fotoğrafı 
             bulmak için İ oklara basın_

             Menu (Menü) butonuna basın ve ardından Düzenle 
 Fatğraf Kp s fotoğraf" sekm‘einin üzerine gelmek için İ 1 oklara basın.
Kırp'in üzenne gelmek için iLİ‘roklara basın. OK (Tamam) butonuna basın.

Yakınlaşmak için Telefoto (T) butonuna veya kırpma kulusunun yerini değiştirmek için 4/ Ili'-i•Ivroklara 
basın_ OK (Tamam) butonuna basın.

Ekrandaki mQsajları izleyin.

Foloğraf kırpikr. Orijinal korunur. (Kırpılan fotoğraflar, lekrar kirprlarnaz)

   •   Menüden çıkmak için Menu (Menü) butonuna basın_