Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

Çekim-1- sekmesinin kullanılması

Ayarlara eıişmek için 
Menu ()denli), "İeve            Seçenekler
OK (Tamam) butonuna 
basın

 Beyaz Ayarı
 Işık koşuliannızı seçin.       Otomatik (varsayılan) - beyaz ayarını otomatik düzeltir. Gen-el 
Sadece PASM ve Panorama        fotoğraf çekimi için idealdir.
modunda kullanılabilir.        Gün Işığı - doğal ışık altındaki fotoğraflar için.
                   Akkor Lamba Işığı -evde kullanılan ampullenn turuncu renk katkısını 
                   düzeltir. Akkor veya halojen lambalana aydınlatılan kapalı alanlarda 
                   flaşsız çekim için idealdir_
                    Floresan -floresan aydınlatmanın yeşil renk katkısını düzeltir. 
                    Floresan lambalarla aydınlatilan kapalı alanlarda flaşsız çekim için 
                   idealdir_
                   Açık Gölge - doğal ışık koşullarında gölgede kalan fotoğraflar için.
Yüz Algılama Çekimi 
Yüzler için odak onceliği     On 
istediğinizde kullanın_      Off

Pozlama eılç(imü
Sahnenin belirli alanlanndaki ışık  Çoklu Model {varsayılan) - optimum pozlama sağlamak için sahnenin 
düzeyini değerlendirin.        tamamının ışık koşullarını değerlendirin Genel fotoğraf çekimi için 
Sadece PASM ve Panorama        idealdir.
modunda kullanılabilir.        Merkez Ağırlık - v.zörde orlalanmış hedefin ışık koşullannı 
                   değerlendirin Arkadan aydınlatılmış hedefler için idealdir_
                   Nokta - ol çümün vizörde artalanmış hedefin daha küçük bir alanına 
                   yağunlaşması dışında, Merkez Ağırlık seçeneğine benzer. Fotoğrafın 
                   belirli bir alanında tam pozlamaya gereksinim duyduğu nuzda idealdir_ 
                   (Odak Alanı Seçilebilir Alada ayarlanmışsa, Pozlama ĞlIçümü noktası 
                   odak alanlyla birlikte hareket eder.)AF Alanı
Odakbmak için büyük veya       Çoklu Alan (varsayılan) - dengeli fotoğraf odaklaması için 5 alanı 
yoğunlaşmış bir alan         değerlendirin Genel fotoğraf çekimi için idealdir.
seçebilirsiniz.            Merkez Alan - vizörde ortalanmış küçük alanı değerlendirin Fotoğrafın 
Sadece PASM ve Panorama        belirli bir alanında hassas odaldamaya gereksinim duyduğunuzida 
modunda kullanılabilir.        idealdir.Poz Tarama Aralığı         kapalı
Poz tarama kullanılırken pozlama  +I- 0.3 EV 
değerleri arasındaki farkı seç in. +I- 0.7 EV 
Sadece PASM rnodunda        -Ft- 1.0 EV
kullanılabilirNetlik               'Yüksek
Fotoğrafın netliğini belirleyin.  Normal (varsayılan) 
Sadece PASM ve Panorama      Düşük
modunda kullanılabilir. Kırmızı Göz on Flaşı       Açık (varsayılan) -fotoğraf çekilmeden önce kırmızı göz fiaşı patlar.