Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

       Yakinlaşmak ıçin Telefoto (T) butonu= basın_ Uzaklaşmak için Geniş Açı 
       (W) butonuna basın_


       Zoom göstergesi zoom durumunu gösterir. 


       Fotoğraf veya video çekimi yapın_


  zoomosurgouNOT: Çektiğiniz tüm foto ğraflarm odakta olması için şunlara dikkat edin:
  CP* fliffl 
  rmı~         ▪  Her ınman otomatik adak çerçeveleruu kullanın.
   I T D '      Otomatik odak çerçeve işaretlerinin kullanılması (fotoğraflar


             ▪  Z00:131 hıllanmıyorsamı (1X, geniş açı), hedefinizin
             60 ena (24 inç) yakınına kadar girebilirsiniz. (Yakın 
             Çeknailvlakro moda için bkz. Odak butonumınkallandması).


             •  Z00131 değerini artırdıkça (12X'e kadar), heclefinizden 
             oTaklaşmanız gerekir_
Dijital zoom öz elliğinin kullanılması
Dıjitalzc.om özelliğini, optik zoom özelliğine ilave 4,2X değerine kadar büyütme sağlanıak için herhangi bir 
fotoğraf çekini modunda kullanın. Dijital zoom özelliğini açmakikapamak veya bu özelliğe nasıl erişildiğini 
değiştirmek için -.
  1. Telefoto (T) butonunu basık tutarak optik zoom sıninnı (12X) geçin. 
   Zoom göstergesi Z002A durumuriu gösterir.


  2. Fotoğraf veya video çekimi yapın
NOT: Dijital zoom kullarul ırken fotoğraf kalitesinde bir azalma olduğunu fark edebilirsiniz. 
   Fotoğraf kalitesi kabul edilebilir 1) x 15 çim (4 x 6 inç) baskı için sınırına geldiğinde, 
   zoom göstergesindeki mavi çubuk duraklar ve kınnızıya döner_ Dijital zoom özelliğini 
   video kaydı için laıllanamaz.suuL


Flaş butonunun kullanılması


     fli modlan arasında gezinıaelı için llı 
     butanuna nt üste basın.
     Geçerli fir§ nıodu durum alanında görüntiiitnıiı.


NOT: Flaş gerekliyse, obtizatür butouuna yarıya kadar basildtmda otomatik açılır_


Mod   SimgeFlaş patlaması

Otomatik   Işık koşulları gerektirdiğinde.
Flaş

Kapalı    Hiçbir zaman


Dolgu    Işık koşullarından bağımsız olarak, her fotoğraf çekfiğinizde. Hedef gölgedeyse veya 
       "arkadan aydınlatılmışsa' (ışık hedefin arkasından gefiyorsa) kullanın_ Düşük ışık 
       koşullarında, fotoğraf makinesini sabit tutun veya bir tripod kullanın

Kırmızı ellılKırmızı Göz On Flası açıksa (0), flaş iki kere patlar. Kırmızı Göz On Flaşi kapallysa, 
Göz     fotoğraf makinesi fazladan flaş kullanmadan kırmızı göz etkisini duzellır.