Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
• Fırın sadece belirtilen kuru- 
lum talimatlarına göre yetkili 
servis tarafından yapılmalıdır. 
• Fırını dış ortam koşullarında 
muhafaza etmeyin veya kul- 
lanmayın. 
• Fırını suyun yakınında, ıslak bir 
bodrumda veya yüzme havu- 
zunun yakınında kullanmayın. 
• Fırın çalışırken erişilebilir par- 
çaların sıcaklığı yüksek olabilir. 
Kabbyu sıcak yüzeylerden 
uzak tutun, ocak yakınından 
geçirmeyin. 
• Fırındaki havalandırma delik- 
lerini kapatmayın. 
• Fırının elektrik kablosunun 
masanın veya tezgahın kena- 
rından sarkmasına izin verme- 
yin. 
• Fırının temiz tutulmaması, ci- 
hazın yüzeyinin bozulmasına 
ve bunun sonucunda da ci- 
hazın kullanım ömrünün kısal- 
maşına ve tehlikelere sebep 
olabilir. 
• Saatli modellerde ilk kullanım- 
da veya elektrik kesintilerinde 
saati mutlaka ayarlayın. Fırı- 
nınızda pişirme yapabilmeniz 
8 

için fırın fonksiyon ve sıcaklık 
ayar düğmelerinin ayarlanma- 
sı ve fırın saatinin programlan- 
ması gerekir. Aksi durumda fi- 
rın çalışmaz. 
• Pişirme yaptığınız ortamda 
ısı ve nem oluşur. Mutfağınızı 
İyice havalandırın. 
• Bu esnada fırının bulunduğu 
yerin iyi havalandırılması ge- 
rekmektedir 
• ! UYARI: Cihaz ve erişile- 
bilir kısımları, kullanım esna- 
sında sıcaktır. Isıtma eleman- 
larına dokunmaktan kaçınmak 
için özen gösterilmeli dir. Sü- 
rekli gözetim sağlanmıyorsa 
8 yaş altındaki çocuklar uzak 
tutulmalıdır. 
• Fırın kapakları açık iken, ço- 
cukların kapak üzerine çık- 
maşına veya oturmasına izin 
vermeyin. 
• Urün üzerindeki basılı dokü- 
manlarda belirtilen değerler, 
ilgili standartlara göre labo- 
ratuvar ortamında elde edilen 
değerlerdir. Bu değerler; ürü- 
nün kullanım ve ortam şartla- 
rına göre değişebilir.