Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
gelmesinden kaynaklanan bir 
tehlikeyi önlemek için, bu ci- 
haz bir zamanlayıcı benzeri 
harici bir anahtarlama düzeni 
üzerinden beslenmemeli veya 
yardımcı program vasıtasıyla 
düzenli olarak devresi kapatı- 
lan ve açılan bir devreye bağ- 
lanmamalıdır. 
• Fırın çalışırken kapak veya dış 
yüzey ısınabilir. Dikkat edil- 
melidir. Fırın kapağını açarken, 
fırından çıkan sıcak buhardan 
kaçınmak için geri çekilin. 
Yanma riski olabilir. 
• Elektrikli cihazların bağlantı 
kablosunu asla cihaz kapağına 
sıkıştırmayın. İzolasyon zarar 
görebilir. Kısa devre, elektrik 
çarpma tehlikesi! 
• Cihazın üst tarafını eşya koy- 
ma yeri olarak kullanmayın. 
Yangın tehlikesi! 
• DUYARI: Asla yanıcı ve 
patlayıcı cisimleri pişirme ala- 
nında bulundurmayın. Cihaz 
devreye alındığında tutuşabi- 
lir. Yanma tehlikesi! 
• AUYARI: Boğulma tehli- 
kesini önlemek için ambalaj 

malzemelerini bebek ve ço- 
cuklardan uzak tutun. Bu am- 
balaj malzemelerin oyuncak 
olarak kullanılmasına izin ver- 
meyin. 
• AUYARI: Ambalaj malze- 
meleri çocuklar için tehlikelidir. 
Bütün ambalaj malzemelerini 
çocukların ulaşamayacakları 
bir yerde muhafaza edin. 
• Aksesuarlar ile cihaza darbe 
uygulamaktan kaçınılmalıdır. 
• Cihazı ilk kez çalıştırdığınız- 
da izolasyon malzemesi ve 
ısıtıcılardan keskin bir koku 
gelecektir. Bu sebeple, fırını 
kullanmadan önce 45 dakika 
boyunca maksimum sıcaklık- 
ta çalıştırın ve aynı zamanda 
cihazın kurulu olduğu odayı 
havalandırın. 
• Her zaman fırına yiyecek koy- 
mak ve fırından yiyecek almak 
için fırın eldiveni kullanın. 
• Katı veya sıvı yağlar ile pişir- 
me yaparken pişiriciyi yalnız 
bırakmayın. Yağlar aşırı ısın- 
ma durumuna yangına neden 
olabilir. Yağdan kaynaklanan 
alevlere su dökmeyin. Böyle 

10