Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
sel baskınına maruz kalmışsa, 
elektriksel parçaları suyla te- 
mas etmişse, 
• Cihazdan garip bir ses, du- 
man ve koku gelirse. 
• Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, cihazınızı 
hemen kapatın, güç bağlantı- 
sını kesin, musluğu kapatın ve 
yetkili servisle irtibata geçin. 
Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yaralan- 
malara ve yangına neden ola- 
bilir. 
• Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendi- 
niz tamir etmeye kalkışmayın. 
Cihazı sökmeyin, yanlış bir 
şekilde tekrar monte edilirse, 
kullanılırken elektrik çarpması 
riskine neden olabilin Cihazın 
içinde kullanıcı tarafından ta- 
miri yapılabilecek parça yok- 
tur. 
• Cihazınızda yetkili servis dl- 
şında herhangi bir müdahale 
edilmesi garantinizin iptaline 
neden olacaktır. 
• AAUYARI: Cihazınıza 
onarım amaçlı müdahale edil- 
7 

meden önce, sigortayı kapatı- 
nız ya da fişi prizden çekiniz. 
• Urününüz tüm kabul edilebilir 
yerel ve uluslararası standart- 
lara ve yönetmeliklere uygun 
üretilmiştir. 
• Duman yayılırsa, fırını kapatın 
veya fişini prizden çekin ve 
alevlerin sönmesi için kapağı 
kapalı tutun. 
• Yiyecekleri çok fazla pişirme- 
yin. 
• NU YARI: Yangın tehlikesi: 
Malzemeleri pişirme yüze- 
yinde muhafaza etmeyiniz. 
Fırının İçini, saklama amaçlı 
kullanmayın. Ekmek, kurabiye 
vs. gibi yiyecekleri fırının için- 
de saklamayın. 
• mm UYARI: Yüzey çatlak 
İse, elektrik çarpması ihtimali- 
ni önlemek için cihazın devre- 
sini kapatınız. 
Kullanım sırasında, cihaz ısınır. 
Fırın içerisinde yer alan ısıtıcı- 
lara dokunmamaya özen gös- 
terilmelidir. 
• Kullanım sırasında, kulp nor- 
mal bir kullanım için kısa süre 
içerisinde ısınabilir.