Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
Kurulum ve Kullanıma Hazırlık 

En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üreti- 
len bu modern, fonksiyonel ve pratik fırın; 
ihtiyaçlarınıza her bakımdan cevap vere- 
cektiL İlerleyen zamanlarda herhangi bir 
sorun yaşamamanız ve başarılı sonuçlar 
alabilmeniz için mutlaka bu kılavuzu oku- 
malısınız. Aşağıdaki bilgiler, doğru yerleş- 
tirme ve servis işlemleri için gerekli olan 
kurallardır. 
Bu ürün elektrik aksamları içerdiği için, 
ürünün ilk montaj ve devreye alınması iş- 
leminin veya söz konusu ise taşınma işlemi 
sonrası montajının Vestel Yetkili Servisle- 
ri tarafından yapılması gereklidir. Aksine 
durumlarda meydana gelebilecek sorun- 
lardan üretici ya da dağıtıcı firma sorumlu 
tutulamaz. 
Cihazın Monte Edileceği 
Ortam 
Fırınınızın iyi çalışabilmesi için ortamda 
gazın yakılmasını sağlayacak kadar doğal 
havalandırma bulunmalıdır. Taze hava, dl- 
şarıya açılan duvarlara uygulanacak olan 
hava deliklerinden doğrudan girmelidir. 

gerekse dışarıdan hiçbir şekilde tıkanma- 
yacak biçimde açılmalı ve tercihen yere 
yakın konumlandırılmalıdır. Havalandırma 
deliklerinin cihazın kurulduğu mekanda 
açılmaları mümkün görünmüyorsa, gerekli 
hava bitişik mekandan da sağlanabilir. Bu 
mekanların yatak odası veya tehlikeli bir 
mekan olmaması ve havalandırmasının da 
uygun şekilde yapılabiliyor olması gerekin 
Yanan Gazların Ortamdan 
Tahliyesi 
Gazlı ocağın kullanımı, bulunduğu ortam- 
da nem ve ısıyı ortaya çıkarır. Mutfağın iyi 
havalandırıldığından emin olun. Doğal ha- 
valandırma deliklerini muhafaza edin veya 
bir mekanik havalandırma tertibatı taktırın 
(fırın üstü aspiratör). 
Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanı- 
mı ilave havalandırma gerektirebilir. Orne- 
ğin bir pencerenin açılması veya daha etkili 
havalandırma, varsa mekanik havalandırma 
seviyesinin yükseltilmesi gibi. 

Aspiratör 
Bacası 
Hava Giriş Kesiti 
En A7 100 cm2 

Elektrikli Vantilatör 
Hava Giriş Kesiti 
En Az 100 cm: 

Hava Giriş Kesiti 
En Az 100 cm' 

Hava Giriş Kesiti 
En Az 100 cm' 

Bu havalandırma delikleri, en az 100 cm? lik 
kesite sahip olmalıdır (Bir veya birkaç hava- 
landırma deliği olabilir). 
Bu delik (ya da delikler) gerek içeriden, 

Fırının Yerleştirilmesi 
Fırınınızı yerleştirirken dikkat edilmesi 
gereken bazı hususlar vardın Daha sonra 
ortaya çıkabilecek sorunların ve tehlikeli 

25