Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
bir durum meydana geldiğin- 
de; alevi boğmak amacıyla; 
tencereyi veya tavayı kapak 
ile kapatın. 
• AUYARI: Eğ 
er uzun süre 
cihazı kullanmayacaksanız, ci- 
haz fişini çekiniz. Kontrol düğ- 
melerini kapalı tutun. Ayrıca, 
cihazı kullanmadığınızda; gaz 
vanasını her zaman kapalı tu- 
tun. 
• Cihazı kullanmadığınızda ku- 
manda düğmelerinin her za- 
man "0” (durdur) konumunda 
olduğundan emin olun. 
• Tepsiler çıkarılırken eğim ya- 
pabilir. Sıcak sıvının dökülme- 
sine İzin vermemek İçin dik- 
katli olun. 
• Fırın kapalı veya kapak açık- 
ken, üzerine herhangi bir şey 
bırakmayın. Cihazınızın den- 
gesi bozulabilir veya kapak 
kırılabilir. 
• Cihaza veya tutamaçlara hav- 
lu, bulaşık bezi veya giysi as- 
mayınız. 
• LfiXÂUYARl:Cihazınızı 
kullanmadığınız zamanlarda 
fişi prizden çıkarın. 
11 

• ADİKKAT: Cam kapak ısı- 
tıldığında çatlayabilir. Cam 
kapağı kapamadan 
önce bütün bekleri 
kapatınız.Kapak ka- 
patılmadan önce 
tüm bekler soğumuş olmalı- 
dır. 
Kurulumda Dikkat Edilmesi 
Gereken Güvenlik Bilgileri 
• Hava deliklerini ve emme 
boşluklarını kapatmayın. 
• Montaj sonrasında fişe erişi- 
lemiyorsa, montaj tarafında 
en az 5 mm'lik bir temas boş- 
luğuna sahip tüm kutuplu bir 
izolasyon şalteri bulunmalıdır. 
• Kurulum öncesi ürününüzün 
yerel dağıtım koşullarının (do- 
ğal gaz ve gaz basıncının ya 
da voltaj ve frekansının) ve ci- 
hazın ayarlarının uygun oldu- 
ğundan emin olun. Bu cihaz 
için uygun koşullar etikette 
belirtilmiştir. 
• Montaj yapılmadan önce 
montaj talimatları bölümü 
dikkatlice okunmalıdır.