Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
Güvenlik Uyarıları 
Cihazı Kullanırken Dikkat 
Edilmesi Gereken Güvenlik 
Bilgileri 
ÖZENLİ KULLANMAK 
ÇİN, CİHAZI GAZ TÜPÜ- 
NE BAĞLAMADAN ÖNCE 
CİHAZI TANIMAK AMA- 
CIYLA BU TALİMATLARI 
DİKKATLİ OKUYUNUZ. BU 
TALİMATLAR DAHA SON- 
AMA— 
CIYLA SAKLANMALIDIR. 
CİHAZ KILAVUZU BİRDEN 
FAZLA MODEL BİLGİSİ 
içiN OLUŞTURULMUŞ- 
TUR. CİHAZINIZ, KILAVUZ 
İÇERİSİNDE BAHSEDİLEN 
OZELLİKLERİ İÇERMİYOR 
OLABİLİR. OPERASYON 
KILAVUZUNDA ŞEKİLLİ 
İFADELERİ OKURKEN DİK- 
KAT EDİN. 
• Bu kullanım kılavuzunu her 
zaman cihazınızla birlikte mu- 
hafaza edin. Cihazınızı ödünç 
verdiğinizde bu kullanım kıla- 
vuzunu da cihazınızla birlikte 
verin. 
5 

Kullanım kılavuzunu cihazını- 
zı kullanmadan önce, yanık, 
elektrik çarpması, yangın veya 
yaralanma riskini azaltmak için 
dikkatlice okuyun ve cihazını- 
zın çalıştırılması, sorun gideril- 
mesi ve temizliğiyle ilgili tali- 
matlara uyun. 
• Cih 
kullanmaya 
azınızı 
başlamadan önce ileti- 
şim merkezi veya yetkili servis 
ile iletişime geçerek cihazını- 
zın kurulması, çalıştırılması ve 
kullanılması konusunda ücret- 
siz yardım talebinde buluna- 
bilirsiniz. 
• Bu cihaz kapalı mekanlar- 
da sadece yemek pişirmek 
amaçlı ev tipi kullanılmak üze- 
re tasarlanmıştır. Cihaz ticari 
ya da toplu kullanıma uygun 
değildir. Oda ısıtmak için kul- 
lanımı uygun değildir. 
• Cihazınızı sadece açıklanan 
kullanım amacına göre kulla- 
nın. Bu kullanım kılavuzunda 
açıklanmış olan talimatları iz- 
leyin. 
Cihazınız kullanım amacının 
dışında kullanıldığında ve/