Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

HAZIRLIK IŞLEMLERI


 Geçerli gün ve sautin ayariarerfası


                   GON (1:kAY) dağmeskıe barın ve geçerli gOrıtı seçın. 
                   Seçilen günün eınafindal=195rfirırolnnir.  Zarnanlayiel madu {SAAT AYAR!)               H
  dagmesine 2 saniye ya da daha uzun 
  &Bre beın Uzak1an kumandadaki 
  saat gIatergesi yanıp alkıer. Geçerli 
  gün ve saalin ayarlannlasi


         Geçerli saalı ayarlamak için saat ayan di3Draelerine 
         imam. Saaii 1 dalnl{alik artıOarla ayarlamak için arı 
 3        a.rda basın. Saati 14 dakika/1k artiştarla ayarlarrıal için 
         trazin ve basill 1ulun.

         L.......3, nı T-1:1NA            ,

            Orrı. Pazarle 23:0D
         $2 ve 24 E.Wilik =811 ayaflan ara.sında geçiş yagnak 
         ipin GERI AYAR (SET EIACK) dügrassiae basın.


     Ej lu P 11+ FR IR    3C.I IİIIII re 115 111 FR 9.1.
    ▪ % I             I J ,,,

      IVO'«          ..2310£1
    ▪ I k   Scakandırmak iı±e4rarbeıaın.

ÇALIŞTIRMA


lartma ile ilgili talimatlar yalnız 'ISMIM VE SOUTNIA INKFCIELr f.Ters. 1:6ngel) için geçerlici.

 Şilışmanın başlalehrıesırdurchrulreaıt


           Başlatidurdur {startfarlop) ı:a:Iğmesine basın
  S•41,l17.3.-ı3P=
           C Çal ii@ma lambsaı
             Mana AÇIK: Parlak şskide yana! 
             Krıa KAPALI: Yarma/