Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

 TErvıizLiK VE BAKIM


               • K.:nayı lemizlarıteden CflıCe gücü kapalmaya ve Güç Boslerogsin kesmeye dikkat edniz.
       D[KKAT.1    • Otomatik Eigatayı kapatınıL

               • Eirinin içindeki vantialar yokaek hızla çalışır ve ys.rafanma meydana gelebilir.
               • Giriş ızşarasını düştırınorneye dikkat edin.


  • Uzun süre kularııldı§s zaman birinin içinde piElik Liriarok performansın doşmıesine yol açabar. Sizin temizlik ve bakırnınıza ek 
   alank blinin düzenli olarak konirol edilmesini tavsiye ederiz. l3aha fazla bilgi için yetki servis. personeline damak

  • Birimin güvdesiıitemizlerken 40 ''C'den daha sıcak au, sert kazıyiel temizleykiler ya da benzin ya da liner upum maddeler 
   kulanmayrı.

  • Birimin RENCE•216ile Eng bdcelı iaçlan sürfaeyin ya da saç apreyi paskartrnuyiı

  • Birim ur ay ya da daha UMM bir iare çalıatınlmeqacalısa, yanm gElrı boyuna'. vantiaiar =dalda gelıştınanak iç parçalarının 
   tOrnEryle kurumasını sağLayrıar_
   Hava Filtresinin Temizlenmesi


 Hava filtresi lambası yanıp sOndeıgünde, 
 filtreyi çıkarın ve temizleyin.                  4. Hava filtrelerini tekrar ernis ızgarasına

                                    talan.
 1. Emiş ızgarasını acınak için ızgaranın               (D Hava likosini lunızustrıa yerleoirin.
                                    'D Hava fifireakıii Mucusuna lakıklıgaıda litre durdufasu ile 
   kancalarını içe ve ünitenin ortasına doijru             larre.5 elinden Emin clunuL

   itin.

                                                   N-

  2. Filtreyi eıniş ızgarasında çıkarın.              5. E mis ızgarasını kapatm ve kancal alın' dışa 
                                    doru itin.


3. Hava filtresinl temizleyin.
  Hava fillrelerindek. tozu gidermek ipin elek& süpürgeüyle 
  lamizIsykiz ya da rkayinz Yıkadı Inan strıra_ 9:14ge biyerde 
  inmtlylo kunznasıni baltleykıiz.

• Hava Fillresinin 102U, elektrk süpürgesiyle ya da filtreyi 
  yumuşak deterjan'ı ılık suda yılçayarak ternizlenebifir. Fkfeyi 
  yıkarasnız, yerine lakınadan «Içe g:Ilge bir yere asıp tam 
  alarak lıElruytaıcaya kadar bekleyin.

• Hava IRlinsaikie pislik bırilırnesine izin verilirse hava akışı 
  azalıf ve çalışma verirninin azalmasına va garoltonun 
  al-Mama ycl açar.

• Gücü açoklan sonra, uzaçıan kumanda üzerindeki 
  hUldhl-TERAIICE (HAKIM dügmesine 2 saniye veya daha 
  uzun süre basın.