Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

HAFTAL1K ZAMANLAYICISI  Haftalı k zaman rayıcı !yan


  1       Wel:1E                                   TIWR


      EiLğuiu.              •Wrı ıç ıı 111 111


                    ı—ıp JJ:L12

                        21112Lliii
   Haftalık zarnardayıaryı seçmek için zarrardayıel rnedu doğınesine         AYAR (SET) riktmesine en Eız 
                                            2 saniye süreyle basın.
      Gırın alıan


  3                           su_ ry/OTU WE TH FR SA H
              TisıER E'T


                                            IL TJ   FPI 1.4


   Haftanın günlerinden birini seçmek ipin GÜN (DON) dOgrresine basın ve               2 4,
   ardından ayan enas,lamEeiin AYAR iSET)drighıesiiıe basın.
   *-romo(ALL aeçenegini için, her Onan Ertrabnda   g.Drraıdagande larr 
    günler bifli1eayarianstair.                              D.«           Çalışma zamanı aryadandıglında, ffi 
                                          işareti gOrOnOr.                                             ELLJE T4 IM


                                          •      r11.1r"ı
     r0N-1 — OFF-1 — ON-2 OFF-2                            ı ııı ıı ıı ili
         :1]      i]            [s]                              2
                                         am_ Zainanlayo. ü7m- .5..00 arası şin 

                                         ayadanır.

   Zamanı ayarlamak ipin zaman ayan dc.5.melerine basın ve ardından ayarı 
   onaylarnak için AYAR SETI dıgirnene basın VB EZIfiraki AÇIK (ON) veya 
   KARAL' (OFF) zamanı ayahna gepin. Bir gün içiı en fazla iki AÇIK (120.15 ve 
   K-VALI (OFF) zamanı ayarlanabilir.
   Zaman ayarını tarneınlamak VB gün ayarın a geri &anis& ipin GOIN (BAY) 
   dagrnesine baaın.
  5 7111ER SET_                        Ii Çalışma zamanının silifirrıasi


                                     I    3. yep. 4. adarrlda SIL po_ErE.

                                         bas.rs2. seçilen gün işin çalişma zamanı 
                                         s:-•frıir.
                                       , TD.Tıgünfer seçilirse, 10m günler için ç-alışma 

                                         Lama...Lar, silinir.


   Adım 3 ve 4.a lekrar edin.

   Haftalık zunardayiri ayarlarriı tarnamlarnak iç, AYAF 
   (SET) deijrnesiie an az 2 saniye süreyle basın.


111 AÇIKLAMALAR


• Çalışma zamanı sadece 30 dakikalık arlaşlaria ayarlanatelr.
• KAPALI (OFFj. saati senraki ona taşınabilir
• AÇIK CFN). zarnarıla }lois' ve KARAL' (eFFj zarnanlayıaısı iş/evleri haflalık zarnanlaym kullanılarak aysulanarnaL AÇIK (ON) ye 
  KARAL' (OFF'. saatinin ayarlarirmş alması. gerekir.