Vestel Solo Fırın SEF 8402G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8402G Solo Fırın

 
Pas oluşumunu önlemek ve ilk durumla 
rını korumak için pişiricilerin çok az yağ 
damlatılmış bir bezle ovularak temizlen 
mesi tavsiye edilir. Buharlı temizleyicileri 
asla kullanmayın. 
Fırın Kısmının Kullanımı 
Fırın Fonksiyon Kumanda 
Düğmesi 
Fırın fonksiyonlarını 
seçmenizi sağlar. Bir 
sonraki 
bölümde 
onksiyonlar açıklan- 
mıştır. Fonksiyon se- 
çİcİ düğme ile birlikte 
fırın termostat düğ- 
meşini de seçtiğiniz 
bir sıcaklık değerine 
getirmeniz 
mektedir. Aksi halde seçtiğiniz fonksiyon 
kademesi çalışmaz. 
Fırın Termostat Düğmesi 
Fırın sıcaklığını seç- 
menizi sağlar. Fırın 
fonksiyon kumanda 
düğmesi ile kullanılır. 
Fırınınızın içindeki sı- 
caklık, 
ayarladığınız 
değere ulaştığında 
termostat devreyi ke 
ser ve termostat ışığı 
söner. Sıcaklık ayarla 
nan değerin altına düştüğünde ise, termos- 
tat tekrar devreye girer ve termostat Işığı 
yanar. 

Fırın Fonksiyonları 
Kullanımı: 
Aşağıda anlatılan fonksiyonların varlığı 
ürün modeline göre değişir. 
Fırın Fonksiyonları Kullanımı 
Aşağıda anlatılan fonksiyonların varlığı 
ürün modeline göre değişir. 
Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost) 
Düğmeyi belirtilen işaretin üzerine 
getirmek suretiyle, donmuş gıda- 
yı fırına yerleştirerek buz çözme işlemini 
başlatabilirsiniz. Bu fonksiyon; yiyeceği pi- 
şirmeyen, sadece buzlarının kısa zamanda 
çözülmesine yardımcı olan bir programdır. 
Buzu çözülecek yiyeceği; alttan üçüncü 
raf desteğine koyacağınız tel raf üzerine 
yerleştirin. Buzun çözülmesinden dolayı 
birikecek suyu toplamak için alt rafa bir fırın 
tepsisi yerleştirin. 
Alt - Ust Isıtıcı Fonksiyonu (sta- 
tik pişirme) 
Geleneksel yöntem olarak tanımlanan bu 
pişirmede; alt ve üst rezistanslardan eşit 
olarak fırının içerisine yayılan ısı pişirdiğiniz 
yiyeceğin alt ve üstünün eşit olarak pişme 
sini sağlar. Fırınınızın termostat düğmesini, 
yapacağınız pişirme İçin pişirme tablosun- 
da tavsiye edilen dereceye ayarlayın. Fırına 
10 dakika kadar ön Işıtma yapılması tavsiye 
edilir. Uygun pişirme kabına konmuş olan 
yiyeceği tavsiye edilen süre boyunca piş- 
meye bırakın. Bu konum; kek, pandispanya, 
börek, fırında makarna, lazanya, pizza pişi- 
rilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur. 
Pişirme işlemi sonunda, fırın fonksiyon ku- 
32