Vestel Solo Fırın SEF 8402G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8402G Solo Fırın

 
Hortum ile bağlantı 
yapılırken dikkat edilmesi 
gereken noktalar 
Hortumun hiçbir yeri, sıcaklığı 900C ' den 
fazla olabilecek bir yere değmemelidir. 
Hortumun uzunluğu 1.5m yi geçmeme- 
lidir. Hortum; dolanmamalı, gerilmemeli 
ve katlanmamalıdır. 
Hortum; keskin köşelere hareketli nesne- 
lere temas etmemeli, hasarlı olmamalıdır. 
Hortum; montaj öncesi boylu boyunca 
kontrol edilmeli, herhangi bir üretim ha- 
tası olup olmadığı gözlenmelidir. 
Gaz giriş bağlantıları tamamen bittikten 
sonra gaz açılıp tüm bağlantı yerleri ve 
hortumun kendisi gaz kaçak dedektörü 
ile kontrol edilmelidir. Asla alevle kontrol 
edilmemelidin 
• Sıkma kelepçeleri paslanmış olmamalıdır. 
Hortum kontrol edildikten sonra, her- 
hangi bir hasar gözlenirse montaj öncesi 
mutlaka değiştirilmelidir. 
Hortumun bir ucunu dedantöre, diğer 
ucunu ise Fırın gaz adaptörüne sıkıca ta- 
kıp; bir sac kelepçe ve tornavida ile iyice 
sıkınız. Yukarıda anlatılan koşullar dahi- 
linde hortum ile bağlantı yapılamaz ise, 
esnek metal hortum kullanılabilir. Bu du- 
rumda emniyet standartlarına uygun bir 
bağlantı yapılabilmesi için Vestel Yetkili 
Servisi'ne başvurun. 
Contalar hasar görmüş veya yıpranmış 
ise cihazı kullanmayınız. 
• Gaz kaçağı kontrolü 
İçin kesinlikle kibrit ve çakmak kullanma- 
yınız. 

Gazlı Ocakların Enjektör 
Değişimleri 
Aşağıdaki işlemleri Yetkili Servis yapmalı- 
dır; 
Ocaklar, enjektörleri değiştirilerek farklı 
gaz tiplerine uygun hale getirilebilir. 
Bu amaçla, aşağıdakilerin yapılması gerek 
mektedir ; 
Gazı ve elektrik akımını kesin. 
Ocak pişiricilerinin şapkalarını ve adap 
törlerini çıkarın. 
• Enjektörleri sökün. 
• Enjektörleri; Enjektör tablosundaki de- 
ğerine ve cihazda kullanılacak gaz tipine 
uygun olanlarla değiştirin. 

25