Vestel Solo Fırın SEF 8402G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8402G Solo Fırın

 
• Cihazı temizlemek için buhar- 
II temizleyici kullanmayınız. 
• Fırın düzenli olarak silin ve ye- 
mek kalıntılarını temizleyin. 
• Bu cihaz temiz tutulmadığı 
takdirde, yüzeyinin kalitesi 
düşerek cihazın kullanım öm- 
rünü olumsuz etkileyebilir ve 
tehlikeli durumlara sebep ola- 
bilir. 
• mm UYARI:Elektrik çarp- 
ması riskini yok etmek için 
lamba değiştirmeden önce 
cihazın elektrik bağlantısının 
kesildiğinden emin olunmalı- 
dır. 
Taşıma ve Nakliye Sırasında 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Güvenlik Bilgileri 
• Urünü kapı kulpundan tuta- 
rak çekmeye ya da kaldırmaya 
çalışmayın. 
• Taşıma ve nakliye sırasında ci- 
hazınız, aksamlarına zarar gel- 
memesi için orjinal kutusunda 
tutulmalıdır. Kutu üzerindeki 
taşıma işaretlerine uyun. 
• Taşıma sırasında ürünü nor- 
mal konumunda tutun. 
• Cihazı nakliye sırasında dü- 

şürmeyin ve darbelere karşı 
koruyun. 
• Urünün müşteriye teslimin- 
den sonra taşıma sırasında 
oluşan arızalar ve hasarlar ga- 
ranti kapsamına girmez. 
• l-Jst tabladaki gazlı ocak, Şap- 
ka ve kafalarını ve ocak ız- 
garalarını pişirme tablasına 
bantlayın. 
• Ust kapak ve pişirme tablası 
arasına kağıt yerleştirerek üst 
kapağı kapatıp, fırının yan yü- 
zeylerine bantlayın. 
• Fırınınızın içindeki iç ızgara 
ve tepsilerin nakliye sırasında 
fırın kapağına zarar verme- 
meleri için, fırın ön kapağı iç 
camı üzerine tepsilere denk 
gelecek şekilde mukavva ya 
da kağıt bantlayın. 
• Orjinal kutusu yok ise fırının 
dış yüzeylerine (cam ve boyalı 
yüzeyler) gelebilecek darbe- 
lere karş önlem alın. 
• Taşıma sırasında fırınınızı dik 
konumda tutun ve üzerine 
hiçbir yük koymayın. 

15