Vestel Solo Fırın SEF 8402G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8402G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8402G Solo Fırın

 
gelmesinden kaynaklanan bir 
tehlikeyi önlemek için, bu ci- 
haz bir zamanlayıcı benzeri 
harici bir anahtarlama düzeni 
üzerinden beslenmemeli veya 
yardımcı program vasıtasıyla 
düzenli olarak devresi kapatı- 
lan ve açılan bir devreye bağ- 
lanmamalıdır. 
• Fırın çalışırken kapak veya dış 
yüzey ısınabilir. Dikkat edil- 
melidir. Fırın kapağını açarken, 
fırından çıkan sıcak buhardan 
kaçınmak için geri çekilin. 
Yanma riski olabilir. 
• Elektrikli cihazların bağlantı 
kablosunu asla cihaz kapağına 
sıkıştırmayın. İzolasyon zarar 
görebilir. Kısa devre, elektrik 
çarpma tehlikesi! 
• Cihazın üst tarafını eşya koy- 
ma yeri olarak kullanmayın. 
Yangın tehlikesi! 
• DUYARI: Asla yanıcı ve 
patlayıcı cisimleri pişirme ala- 
nında bulundurmayın. Cihaz 
devreye alındığında tutuşabi- 
lir. Yanma tehlikesi! 
• AUYARI: Boğulma tehli- 
kesini önlemek için ambalaj 

malzemelerini bebek ve ço- 
cuklardan uzak tutun. Bu am- 
balaj malzemelerin oyuncak 
olarak kullanılmasına izin ver- 
meyin. 
• AUYARI: Ambalaj malze- 
meleri çocuklar için tehlikelidir. 
Bütün ambalaj malzemelerini 
çocukların ulaşamayacakları 
bir yerde muhafaza edin. 
• Aksesuarlar ile cihaza darbe 
uygulamaktan kaçınılmalıdır. 
• Cihazı ilk kez çalıştırdığınız- 
da izolasyon malzemesi ve 
ısıtıcılardan keskin bir koku 
gelecektir. Bu sebeple, fırını 
kullanmadan önce 45 dakika 
boyunca maksimum sıcaklık- 
ta çalıştırın ve aynı zamanda 
cihazın kurulu olduğu odayı 
havalandırın. 
• Her zaman fırına yiyecek koy- 
mak ve fırından yiyecek almak 
için fırın eldiveni kullanın. 
• Katı veya sıvı yağlar ile pişir- 
me yaparken pişiriciyi yalnız 
bırakmayın. Yağlar aşırı ısın- 
ma durumuna yangına neden 
olabilir. Yağdan kaynaklanan 
alevlere su dökmeyin. Böyle 

10