Vestel Solo Fırın SEF 8311G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8311G Solo Fırın

 
sel baskınına maruz kalmışsa, 
elektriksel parçaları suyla te- 
mas etmişse, 
• Cihazdan garip bir ses, du- 
man ve koku gelirse. 
• Eğer yukarıdaki durumlardan 
birisi tespit edilirse, cihazınızı 
hemen kapatın, güç bağlantı- 
sını kesin, musluğu kapatın ve 
yetkili servisle irtibata geçin. 
Hasarlı bir cihaz ya da cihazın 
hasarlı parçaları ciddi yaralan- 
malara ve yangına neden ola- 
bilir. 
• Cihazınızda herhangi bir arıza 
meydana gelirse, cihazı kendi- 
niz tamir etmeye kalkışmayın. 
Cihazı sökmeyin, yanlış bir 
şekilde tekrar monte edilirse, 
kullanılırken elektrik çarpması 
riskine neden olabilin Cihazın 
içinde kullanıcı tarafından ta- 
miri yapılabilecek parça yok- 
tur. 
• Cihazınızda yetkili servis dl- 
şında herhangi bir müdahale 
edilmesi garantinizin iptaline 
neden olacaktır. 
• AAUYARI: Cihazınıza 
onarım amaçlı müdahale edil- 
7 

meden önce, sigortayı kapatı- 
nız ya da fişi prizden çekiniz. 
• Urününüz tüm kabul edilebilir 
yerel ve uluslararası standart- 
lara ve yönetmeliklere uygun 
üretilmiştir. 
• Duman yayılırsa, fırını kapatın 
veya fişini prizden çekin ve 
alevlerin sönmesi için kapağı 
kapalı tutun. 
• Yiyecekleri çok fazla pişirme- 
yin. 
• NU YARI: Yangın tehlikesi: 
Malzemeleri pişirme yüze- 
yinde muhafaza etmeyiniz. 
Fırının İçini, saklama amaçlı 
kullanmayın. Ekmek, kurabiye 
vs. gibi yiyecekleri fırının için- 
de saklamayın. 
• mm UYARI: Yüzey çatlak 
İse, elektrik çarpması ihtimali- 
ni önlemek için cihazın devre- 
sini kapatınız. 
Kullanım sırasında, cihaz ısınır. 
Fırın içerisinde yer alan ısıtıcı- 
lara dokunmamaya özen gös- 
terilmelidir. 
• Kullanım sırasında, kulp nor- 
mal bir kullanım için kısa süre 
içerisinde ısınabilir.