Vestel Solo Fırın SEF 8311G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8311G Solo Fırın

 
Hortum Bağlantı Ucu 
Değişimi 
Aşağıdaki işlemleri Yetkili Servis 
yapmalıdır; 
Cihazınız, fabrika çıkışı olarak LPG gazı 
için ayarlanmış olup, LPG den Doğalgaz' 
a dönüşüm esnasında; yetkili servis tarafın- 
dan aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 5 nolu 
hortum rakoru sökülmeli ve gaz şebekesin- 
den gelen mekanik bağlantılı esnek metal 
hortum, yeni bir 2 nolu conta yerleştirile- 
rek, 1 nolu boruya bağlanmalıdın 
Her gaz değişimde bağlantı ara yüzeyleri- 
ne sızdırmazlığı sağlamak amacı ile 2 nolu 
contanın yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Gaz tüpünü bağlamadan önce contaların 
yerinde ve iyi durumda olduğunu kontrol 
ediniz 
1, Ocak gaz dağ tım borusu 
2, Sızdırmazlık contası 
2 
3, Hortum rakoru 
3 (LPG bağlantıısı için) 
Elektrik Bağlantısı ve 
Emniyeti 
Elektrik bağlantısı sırasında, 
kesinlikle aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır: 
Cihazın elektrik bağlantısı Yetkili Servis 
tarafından yapılmalıdır. Cihaz 20 Am- 
perlik sigorta üzerinden sabit de elektrik 
hattına bağlanmalıdır. Besleme kablosu 

H05VV F tipinde olmalıdır. 
Topraklama kablosu, mutlaka (9) top- 
raklama işareti olan vidayla bağlanmalı- 
Besleme kablosunun bağlantısı yan- 
da yer alan şekildeki gibi olmalıdır. Eğer 
cihazın kurulacağı yerde, yönetmeliklere 
uygun topraklı priz mevcut değilse, der- 
hal Yetkili Servisi arayın. 
Besleme kablosu ürünün sıcak yüzeyine 
temas etmemelidir. 
Besleme kablosunun zarar görmesi ha- 
linde, mutlaka Vestel Yetkili Servisi' ni 
arayın. Kablo, Yetkili Servis tarafından 
değiştirilmelidir. 
Yanlış elektrik bağlantısı cihaza zarar ve- 
rebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamın- 
da değildir. 
Cihaz 220-240 Volt elektriğe uy- 
gun olacak de ayarlanmıştır. Şebeke 
elektriği, verilen bu değerden fark- 
II İse derhal Yetkili Servisi arayınız. 
DİKKAT: Uretici firma güvenlik norm- 
larına uymamaktan kaynaklanan her türlü 
hasar ve zarara karş hiçbir sorumluluk ta- 
şımadığını beyan eder. 

27