Vestel Solo Fırın SEF 8311G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8311G Solo Fırın

 
Fırın içine pişirilecek yiyeceği koyun. Fırını 
istenen pişirme fonksiyonuna ayarlayın. Fl 
rın termostatını da pişirme yapılacak yeme 
ğe göre istenen dereceye ayarlayın. 
Birinci işlem olarak zamanlayıcı ekranın 
da (dur) yazısı görünene kadar ortadaki 
MODE butonuna basın. (dur) yazısı gö 
ründüğünde ekranda (A) sembolü yanıp 
sönecektin Zamanlayıcı bu durumda iken 
(-) tuşlarına basılarak pişirilecek yi- 
yeceğin pişme süresi ayarlanır. Ayarlama 
işlemi yapıldıktan bir süre sonra ekranda 
günün saati görünecek ve (A) sembolü ile 
IM.J sembolü ekranda sürekli yanacaktır 
O ile 10 saat arası pişirme süresi ayarlana- 
bilir. 
İkinci işlem olarak zamanlayıcı ekranın- 
da (Enci) yazısı görünene kadar ortadaki 
MODE düğmesine basın. (End) yazısı gö- 
ründüğünde ekranda (A) sembolü ve gü- 
nün saati, ayarlanan pişirme süresi eklen- 
miş olarak yanıp sönecektir. Zamanlayıcı 
bu durumda iken (+) ve 
tuşuna basıla- 
rak istenilen pişirme bitiş zamanı ayarlanır. 
Ayarlama işlemi yapıldıktan bir süre sonra 
ekranda günün saati görünecek ve (A) 
sembolü ekranda sürekli yanacaktır. 
Günün saatine pişirme süresi eklenmiş za- 
mandan, 25.59 saat sonraki zamana kadar 
ayar yapılabilir. 
Verilen bitiş zamanından, pişirme süresi 
kadar önce fırın çalışmaya başlayacak ve 
ayarlanan bitiş zamanında duracaktır. Saat 

sesli ikaz verecek ve (A) sembolü yanıp 
sönecektir. Fırın düğmesi ve fırın termostat 
düğmesi sıfır pozisyonuna alındıktan sonra 
timerın herhangi bir düğmesine basıldı- 
ğında sesli ikaz sona erecektir. Ayrıca saat 
manuel kullanım fonksiyonuna geçecektir. 
Mekanik Saatin Kullanımı: 
Manuel Çalıştırma 
Yandaki resimde gördüğünüz gibi Mekanik 
saat düğmesini 
M yazan fonksiyona getirdiğinizde fırını 
sürekli çalıştırabilirsiniz. Mekanik saat düğ- 
mesi 'O' konumunda iken fırın çalışmaz. 
.10 
.20 
.30 
90 • 
Zaman ayarı Yaparak 
Çalıştırma 
Yandaki resimde gördüğünüz gibi Meka- 
nik saat düğmesini saat yönünde döndü- 
rerek 0-100 dakika arasında bir zaman 
aralığına çevirin. Fırını ayarladığınız zaman 
aralığı bittiğinde saat stop eder ve bir defa 
sesli uyarı verir. 

40