Vestel Solo Fırın SEF 8311G 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8311G 56. sayfa 56


Vestel SEF 8311G Solo Fırın

 
26 
Elektrikli Ocakların 
Kullanımı 

12- 18 

DOĞRU 
tencere taban kü ük 

tencere ta anı uvarlak 
tencere tabanı o urmamı 

Elektrikli ocak, 7 kademeli düğme ile ku- 
manda edilmektedir. Kademelerden "O” 
kapalı konumdur. Diğer 6 kademeye karşı- 
İlk gelen kullanım alanları ise şöyledir; 
...Sıcak Tutma Konumu 
2 - ...Düşük Sıcaklıkta Isıtma Konumları 
4 5 6.......Pişirme, Kızartma ve Kaynatma 
Konumları 
Elektrikli ocağın üst kısmı, ısıya Şayanıklı 
koruyucu bir madde ile kaplıdır. İlk kulla 
nımda koruyucu tabakayı yakıp sertleştir- 
mek için elektrikli ocağın düğmesini "5” 
konumuna getirip ocağı 5 dakika çalıştırın. 
Elektrikli ocakların kul- 
lanımı sırasında, kulla- 

0 

nılan 
tencerelerin 
düzgün tabanlı olma- 
sına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Uy- 
gun çaplı ve düzgün 
tabanlı 
kullanıldığı takdirde 
ocağınızdan en fazla 

verimi alabilirsiniz. Büyük çaplı ocağın üze- 
rinde, küçük çaplı tencereler kullanılması 
önerilmez. Çünkü bu, ısı kaybına yol açarak 
enerjinin boşa harcanmasına sebep olacak- 

Tencereleri ocak tablasından taşacak bi- 
çimde kullanmayınız.' 
• AUYARI: 
Elektrikli pişirici düğmesi "O” pozisyo- 
nundan herhangi başka bir pozisyona 
alındığında elektrikli ocak uyarı lambası 
yanar. 
Sadece ısıtıcı çapına uygun tencereler 
kullanın. 
Tencereyi ısıtıcı üzerine koymadan önce 
tabanının ıslak olmadığından emin olun. 
Elektrikli pişiricileri boşken asla çalıştır- 
mayınız. Tencere sıcaklıkları cihaz kulla- 
nımdayken yüksek olabilir. Dolayısıyla 
çalışma sırasında ve sonrasında, çocuk- 
ları ve evcil hayvanları ocağınıza erişebi- 
lecekleri yerlerden uzak tutmanız tavsiye 
edilin 
Elektrikli pişirici üzerinde bir çatlak far- 
kederseniz, ısıtıcı derhal kapatılmalı ve 
Vestel Yetkili Servisi tarafından değişti 
rilmelidir. 
Kullanımdan sonra (sürekli etkili bir de 
çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını 
sağlamak için) elektrikli pişiriciniz uygun 
temizlik malzemeleri ile iyice temizlen 
melidir. 

51